PassivForsikring

Tag vare på dig selv og din familie                                  TILMELD HER

I samarbejde med AP Pension har vi i DLO i en årrække tilbudt en gruppelivsforsikring og en heltidsulykkesforsikring til vore medlemmer til meget fordelagtige priser og med nogle rigtig gode dækninger, der giver både gode besparelser, samt sikkerhed for gode dækninger.

Udvidede muligheder

DLOs hovedbestyrelse har med virkning fra 1. februar 2014 besluttet at udvide kredsen, vi tilbyder disse forsikringer til. Nu er det nemlig muligt for ægtefæller og samlevere også at tegne disse forsikringer til samme priser og vilkår, som gælder for vore øvrige medlemmer, således vi kan sikre familien mere bredt, hvis uheldet er ude.

 Ny medlemsgruppe

Eneste forudsætning for at benytte sig af disse meget attraktive forsikringer er, at din ægtefælle/samlever melder sig ind i DLO i vores nye medlemsgruppe, PassivForsikring. Det koster kr. 200,- om året, og forsikringer er pt. det eneste, der tilbydes i denne gruppe. Det betyder, at Butikslederen, rådgivning, eller andet ikke er tilknyttet her.

Heltidsulykkesforsikring

Denne koster kr. 140,- pr. måned og opkræves kvartalsvis. Ved død i forbindelse med ulykke dækker forsikringen i 2020 med kr. 1.133.600, og invalidedækningen ved 100 % invaliditet er kr. 1.701.000 i 2020. Der er méngradsdækning fra 5 %.

Dødsfaldsdækningen nedtrappes med 10 % om året fra 67 år til 72 år, således at dækningen fra det fyldte 72. år er 50 %.

Dækningerne indeksreguleres hvert år, og der kræves ikke helbredsoplysning ved indtræden i forsikringen.

Gruppelivsforsikring

For kr. 200,- pr. måned får du en gruppelivsforsikring, der dækker med kr. 530.000 ved dødsfald uanset årsag inden 67 år. Der kræves ikke helbredsoplysninger ved indtræden i forsikringen ved tegning af medlemskab (fx ægtefælle/samlever). For nuværende medlemmer gælder, at AP Pension ved tegning af gruppelivsforsikring kan bede om tilfredsstillende helbredsoplysninger. Dækningen indeksreguleres årligt.

 

Læs mere

Du kan læse mere her:

Gruppelivsforsikring

Heltidsulykkesforsikring

Vilkår for medlemskab af PassivForsikring

 

Vil du vide mere

Så kontakt os på:

87 34 22 90 – Anette Tjørnemark

87 34 22 94 – René Dige

87 34 22 97 – Jens Erik G. Iversen

 

 

TILMELD FORSIKRINGER ONLINE – KLIK HER

 

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J