Her hjælper vi

Målsætning:

Som tidligere beskrevet er det organisationens målsætning at være bedst vidende om detailhandelens vilkår i Danmark samt være i besiddelse af et indgående kendskab til fagretlige vilkår, således at vi er i stand til at yde den mest kompetente rådgivning til det medlem, der måtte have behov for det.

Det er derfor vores arbejdsform, at vi meget seriøst taler med medlemmer, der synes, de på den ene eller anden måde føler, at de er kommet i en situation i forhold til deres arbejdsgiver, hvor de har behov for hjælp eller rådgivning. Derudfra lægger vi sammen en strategi for, hvad der videre skal ske i sagen. I nogle tilfælde ønsker medlemmet blot at drøfte deres situation med os, for derefter selv at kunne komme videre.

Vi yder naturligvis støtte og rådgivning i følgende konkrete situationer:

 • Ansættelsesaftaler og kontrakter
 • Fratrædelsesaftaler
 • Lønberegning og rådgivning af lønkrav ved ansættelser
 • Bilordninger
 • Arbejdsvilkår herunder arbejdstid
 • Pensionsforhold
 • Orlovsordninger
 • Bisidder ved møder med koncernrevisionen
 • Ferie og feriefridage
 • Sygdom og invaliditet
 • Efterløn

Der er naturligvis også en række forhold, som ikke er beskrevet ovenfor, men er mere specifikke, hvor vi naturligvis også yder rådgivning.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J