Her hjælper vi

Danmarks Leder Organisation er fagforening for ledende medarbejdere i Coop og Brugsforeningerne samt for ledere og medarbejdere i særligt betroede stillinger på Coops servicekontor, distributionscentre og datterselskaber.

Som organisation har vi detaljeret viden om detailhandlens vilkår i Danmark, og vi besidder et indgående kendskab til fagretlige vilkår, som gør, at vi er i stand til at yde kompetent rådgivning til vores medlemmer.

Vi tager henvendelse fra vores medlemmer seriøst og gør en dyd ud af at tale med alle medlemmer, der oplever at de står i en situation i forhold til deres arbejdsgiver, hvor de har behov for hjælp eller rådgivning.
 
Derudfra lægger vi sammen en strategi for, hvad der videre skal ske i sagen. I nogle tilfælde ønsker medlemmet blot at drøfte deres situation med os, for derefter selv at kunne komme videre.

Vi yder støtte og rådgivning i følgende konkrete situationer:

 • Ansættelsesaftaler og kontrakter
 • Fratrædelsesaftaler
 • Lønberegning og rådgivning af lønkrav ved ansættelser
 • Bilordninger
 • Arbejdsvilkår herunder arbejdstid
 • Pensionsforhold
 • Orlovsordninger
 • Bisidder ved møder med koncernrevisionen
 • Ferie og feriefridage
 • Sygdom og invaliditet
 • Efterløn
Der er naturligvis også en række forhold, som ikke er beskrevet ovenfor, men er mere specifikke, hvor vi naturligvis også yder rådgivning.
 
 
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J