Om Butikslederen

Kort om Butikslederen:

Butikslederen er et fag- og brancheblad for uddelere, varehuschefer, butikschefer og souschefer i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, fakta og Irma samt for butiksfunktionærer, grovvareledere samt folkevalgte ledere inden for den danske brugsforeningsbevægelse. Bladet udkommer hver 14. dag 23 gange om året.

Butikslederens redaktionelle målsætning er at være debatforum for og bringe information til forretningsmæssige og folkevalgte ledere i Coop-butikker og brugsforeninger samt at være talerør for butikkernes ledere og medarbejdere.

I vedtægerne står der blandt andet, at »foreningens medlemsblad skal redigeres med udgangspunkt i medlemmernes interesser samt efter journalistiske principper om åbenhed og uafhængigt af partipolitiske særinteresser«.

Butikslederen udsendes i et oplag på ca. 6.050.

Bladet indeholder artikler for hele den brede læserkreds, der udover forretningsmæssige og folkevalgte ledere i brugsforeningsbevægelsen også tæller ansatte i Coops bagland. Hertil kommer ansatte i en bred vifte af danske virksomheder samt i erhvervs- og forbrugerorganisationer m.v.
Butikslederen bringer såvel små som store nyheder, baggrundsartikler, interviews og reportager fra detailhandelsbranchen.
 
Butikslederen omdeles ikke pr. post til medlemmer og personlige abonnementer i Grønland, Færøerne og uden for Danmark. Disse tilbydes i stedet en elektronisk udgave som der gives adgang til på https://butikslederen.e-pages.pub/
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J