Om Butikslederen

Butikslederen er et fag- og brancheblad for uddelere, varehuschefer, butikschefer og souschefer i Kvickly-SuperBrugsen, Coop, Brugsen og 365discount samt for butiksfunktionærer, grovvareledere, medlemsvalgte ledere i den danske brugsforeningsbevægelse samt ledende medarbejdere og medarbejdere i særligt betroede stillinger (funktionærer) på Coops servicekontor, distributionscentre samt datterselskaber.

Bladet udkommer hver 14. dag 23 gange om året.

Butikslederens redaktionelle målsætning er at være debatforum for og bringe information til forretningsmæssige og folkevalgte ledere i Coop-butikker og brugsforeninger samt at være talerør for butikkernes ledere og medarbejdere.

I vedtægerne står der blandt andet, at »foreningens medlemsblad skal redigeres med udgangspunkt i medlemmernes interesser samt efter journalistiske principper om åbenhed og uafhængigt af partipolitiske særinteresser«.

Butikslederen udsendes i et oplag på 5.200.

Bladet indeholder artikler for hele den brede læserkreds, der udover forretningsmæssige og folkevalgte ledere i brugsforeningsbevægelsen også tæller ansatte i Coops bagland. Hertil kommer ansatte i en bred vifte af danske virksomheder samt i erhvervs- og forbrugerorganisationer m.v.

Butikslederen bringer såvel små som store nyheder, baggrundsartikler, interviews og reportager fra detailhandelsbranchen.

Læs Butikslederen online

Butikslederens abonnenter kan også læses online på smartphone, tablet eller computer.

Adgang på computer sker på https://butikslederen.e-pages.pub/

Adgang via smartphone og tablet sker via app'en »Butikslederen«, som downloades i din foretrukne app store.

Login: Abonnementsnummer (fremgår på bagsiden af det trykte blad)
Kodeord: Postnummer. 
 
Butikslederen omdeles ikke pr. post til medlemmer og personlige abonnementer i Grønland, Færøerne og uden for Danmark. Disse tilbydes i stedet at en digital udgave.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J