AP Pension

  
AP Pension er forsikringsselskabet, når det gælder pensionsordninger, der er omfattet af DLOs overenskomstområde.

Gruppelivsforsikring med kritisk sygdomsdækning, som er indgået med arbejdsgiverne i forbindelse med lønforhandlinger, er ligeledes tegnet i AP Pension.

Pensionsaftalen omfatter desuden AP Sundhedsforsikring og AP Care

    

I DLO findes også både en heltidsulykkesforsikring og en gruppelivsforsikring, som kan tegnes ved indmeldelse i DLO.

Heltidsulykkedsforsikringen aftrappes fra det fyldte 67 år med 10 % om året, Fra det fyldte 72 år dækker forsikringen med 50 % resten af livet, og kræver blot at man er aktivt eller passisvt medlem af DLO.
 
Gruppelivsforsikringen kan ved efterløn og pension videreføres sammen med et passivt medlemskab af DLO til det fyldte 67 år.
 
Som DLO-medlem kan man opnå andre fordele, når der tegnes egne pensionsaftaler i AP Pension.
 

Fælles værdier - fælles interesser

AP Pension er grundlagt i 1919 under andelsbevægelsen, og AP Pension er det eneste pensionsselskab i Danmark, der er ejet helt og holdent af kunderne.

AP Pensions bestyrelse vælges af kunderne. I DLO har vi en mangeårig tradition for at være repræsenteret i bestyrelsen, og vi er i dag repræsenteret af kundeindsigtschef i Coop, Marion Witthøftt.
 

Kontakt   

Ring og hør nærmere på telefon 3916 5016 eller besøg AP Pensions hjemmeside eller book en online rådgivning online. 

Hos DLO har vi i AP Pension en pensionskundechef, Michael Mærkedahl, der sidder med ansvaret for vores aftale, og derudover er der et antal pensionsrådgivere tilknyttet aftalen.

Find kontaktoplysninger på vores AP Team
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J