Gruppelivsforsikring

Forsikringen kan tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger ved indmeldelse i DLO, dog kan forsikringen ikke tegnes, hvis du er ansat i skånejob / fleksjob eller har søgt eller fået bevilliget offentlig førtidspension / invaliditetsydelse.

Forsikringen er tegnet i AP Pension, og i 2023 er der en dødsfaldsum på kr. 565.000 som indeksreguleres hvert år.

Gruppelivsforsikringen koster kr. 200,- pr. måned.

Eventuelt overskud / bonus på ordningen anvendes til administration i DLO samt til at holde prisen på forsikringen
på et konkurrencedygtigt niveau.
 
Præmien til både Heltidsulykkes- og Gruppelivsforsikring
opkræves særskilt sammen med kontingent til DLO.

Eventuel udbetaling fra forsikringerne er skattefrie.

                     DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J