Heltidsulykkesforsikring

Denne forsikring tilbydes alle organisationens medlemmer, og den kan tegnes ved indmeldelse.

Forsikringen er tegnet i AP Pension og dækker:

  • Ved invaliditet er forsikringssummen fastsat til 1.888.400 kr.
  • Ved dødsfald som følge af en ulykke er summen 1.253.600 kr.
  • Der udbetales ikke erstatning ved ménskade under 5 pct.

Forsikringen kan ved pensionering videreføres sammen med et passivt medlemskab.

Forsikringen koster kr. 150,- pr. måned og evt. udbetalinger er skattefrie. Eventuelt overskud/bonus på ordningen anvendes til administration i DLO samt til at holde prisen på forsikringen på et konkurrencedygtigt niveau.
 
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J