Ja tak, jeg ønsker at tegne forsikringer og blive medlem i den særlige medlemsgruppe, PassivForsikring

 
 
 
 
Tilsagn om modtagelse af mails kan til enhver tid tilbagekaldes ved at skrive til info@d-l-o.dk
 
Er der spørgsmål til skemaet kan disse rettes til Jens Erik G. Iversen, DLO,
på tlf. 51 52 64 84.
 
 
* Er du allerede medlem kan AP Pension kræve af du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger inden du kan tegne gruppelivsforsikringen.
 
 
**  Som PassivForsikring-medlem kan optages personer med tilknytning til Danmarks Leder Organisation gennem ægteskab eller som samlevende med et aktivt eller passivt medlem i Danmarks Leder Organisation.

Personer der opfylder kriterierne for optagelse i en medlemsgruppe jf. vedtægternes §5, stk. 1, 2 eller 3 kan ikke optages i denne gruppe.

PassivForsikring-medlemmers kontingent fastsættes af DLOs hovedbestyrelse.

PassivForsikring-medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til nogle former for tillidsposter i DLO.

Der er ikke abonnement på Butikslederen tilknyttet medlemskabet ligesom der ikke er tilknyttet nogen former for rådgivning. Ydelser tilknyttet medlemskab af PassivForsikring fremgår af Bilag A, og kan til enhver tid reguleres og ændres af DLOs hovedbestyrelse.

Når optagelse kan godkendes af DLOs hovedbestyrelse, optages desuden enhver med interesse for organisationen og dens formål – jf. dog § 5, stk. 4, b.

Opsigelse af forsikringerne og/eller medlemskab af PassivForsikring følger DLOs generelle regler for opsigelse af medlemskab.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J