Danmarks Uddelerforening, DU

Danmarks Uddelerforening, DU, blev stiftet 1901 og har siden organiseret de øverst ansvarlige ledere i Brugskæderne:

 • Kvickly
 • SuperBrugsen
 • Brugsen

Danmarks Uddelerforening er opbygget som en demokratisk forening. Princippet bygger på, at der over hele landet er et antal kredse, som hver vælger en kredsbestyrelse samt efterfølgende en landsbestyrelse.

Danmarks Uddelerforening er en faglig gruppe under Danmarks Leder Organisation.

Målsætning

Den væsentligste målsætning for Danmarks Uddelerforening er at være den organisation i Danmark, der har størst viden om detailhandelens vilkår. Derudover er det vores målsætning at have et indgående kendskab til de fagretslige vilkår, så vi kan yde den mest kompetente opbakning til vores medlemmer, når de har brug for det.

Danmarks Uddelerforening har formelle forhandlingsaftaler med:

 • Coop Danmark
 • Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Det er gennem tiderne lykkedes at forhandle vilkår for ovennævnte grupper af ledere.

Aftalerne med arbejdsgiverne gælder blandt andet:

 • Stillingsbeskrivelse
 • Lønforhold og udvikling
 • Pensionsaftale
 • Gruppeliv/Kritisk Sygdom
 • Kørselsordning/Bilordning
 • Ferie/Feriefridage (Coop)
 • Barsel og adoption
 • Tryghedsaftale (Coop)

Netværk for ledere i brugsbevægelsen

Derudover er det vores mål at medvirke til netværk, samarbejde og vidensdeling blandt ledere og medarbejdere i betroede stillinger på tværs af brugsbevægelsen via arrangementer og møder med såvel fagligt som socialt indhold.

Se aktiviteter i DUs kredse

 

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J