Om DU Danmarks Uddelerforening

Danmarks Uddelerforening

Danmarks Uddelerforening er stiftet 1901, og har siden organiseret de øverst ansvarlige ledere i:

 • Kvickly
 • SuperBrugsen
 • Dagli'Brugsen

Danmarks Uddelerforening er opbygget som en demokratisk forening. Princippet bygger på, at der over hele landet er et antal kredse, som hver vælger en kredsbestyrelse samt efterfølgende en landsbestyrelse.

Danmarks Uddelerforening er en væsentlig gruppe under Danmarks Leder Organisation.

Målsætning:

Den absolut væsentligste målsætning for Danmarks Uddelerforening er, at være den organisation i Danmark, der har størst viden om detailhandelens vilkår. Derudover er det vores målsætning at have et indgående kendskab til de fagretslige vilkår, så vi kan yde den mest kompetente opbakning til det medlem, der i en bestemt situation har behov for det.

Danmarks Uddelerforening har en formel forhandlingsaftale med:

 • Coop Danmark
 • Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Det er gennem tiderne lykkedes at forhandle vilkår for ovennævnte grupper af ledere.

Punkter, der kan nævnes, hvor der er opnået aftale med arbejdsgiver er følgende:

 • Stillingsbeskrivelse
 • Lønforhold og udvikling
 • Pensionsaftale
 • Gruppeliv/Kritisk Sygdom
 • Kørselsordning/Bilordning
 • Ferie/Feriefridage (Coop)
 • Barsel og adoption
 • Tryghedsaftale (Coop)

Derudover er det vores mål at medvirke til, at der er et netværk til gavn for de enkelte ledere, hvor man kan drøfte relevante emner, både hvad angår sociale og faglige forhold.

Se videre under DUs kredse.

Siden 14. april 2010 er Danmarks Uddelerforening også gruppen for medlemmer ansat i grovvareandelsforeninger, det tidligere Grovvare Lederne (GL).

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J