Ny uddeler

Tillykke med dit nye job som uddeler/varehuschef

Danmarks Leder Organisation (DLO) / Danmarks Uddelerforening (DU), er den forhandlingsberettigede organisation inden for dit ansættelsesområde.

Vi vil opfordre dig til at rette henvendelse til os, således at vi kan fortælle dig om de tilbud, vi har til dig som ny uddeler / varehuschef.

DLO yder som faglig organisation rådgivning til medlemmerne om løn, pension samt øvrige ansættelsesvilkår, og har den fornødne forhandlingskompetence i personsager.

DLO udgiver medlemsbladet »Butikslederen« hver 14. dag.

DLO tilbyder forskellige forsikringstilbud: gruppelivsforsikring, heltidsulykkesforsikring samt lønsikring ved ledighed via FTFa.

Uddelere og varehuschefer er organiseret i lokalkredse i Uddelerforeningen, som er en del af DLO. Her er der et godt netværk og med en del lokale arrangementer.
DLO samarbejder med arbejdsløshedskassen FTFa.
 
Vi håber, at denne skrivelse om DLO har vakt din interesse, og du er meget velkommen til at kontakte vores kontor, hvor vi vil svare mere uddybende på evt. spørgsmål.
Du kan ringe på telefon 87 34 22 90 eller sende en mail til: jei@d-l-o.dk
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J