BF Gruppen

Butiks Funktionær-gruppen, BF Gruppen, er dannet i 1995 og organiserer ledende medarbejdere og funktionærer i særligt betroede stillinger i butikkerne:
 • Kvickly
 • SuperBrugsen
 • Brugsen
 • Coop365

BF Gruppen er opbygget som en demokratisk forening med tre kredse (nord, syd og øst) som udgør landsbestyrelsen.

BF Gruppen er en faglig gruppe under Danmarks Leder Organisation.

Målsætning

Den absolut væsentligste målsætning for BF Gruppen er at være den organisation i Danmark, der har størst viden om detailhandelens vilkår. Derudover er det vores målsætning at have et indgående kendskab til de fagretslige vilkår, så vi kan yde den mest kompetente opbakning til det medlem, der i en bestemt situation, har behov for det.

Aftale og vilkår

BF Gruppen har en formel forhandlingsaftale med:

 • Coop Danmark
 • Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Det er gennem tiderne lykkedes at forhandle vilkår for ovennævnte grupper af ledere.

Der kan nævnes følgende punkter, hvor der er opnået aftale med arbejdsgiver:

 • Formelle lønsamtaler
 • Arbejdstid
 • Pensionsaftale
 • Gruppeliv/Kritisk Sygdom
 • Ferie/Feriefridage
 • Barsel og adoption
 • Tryghedsaftale (Coop)

Derudover er det vores mål at medvirke til, at der er et netværk til gavn for de enkelte medlemmer, hvor man kan drøfte relevante emner, både hvad angår sociale og faglige forhold.

Se endvidere hvilke personer, der er valgt til landsbestyrelsen.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J