Tryghedsordning for FF


Tryghedsordning gældende for ansatte for FFs overenskomstområde, som primært er Coop Hovedkontor:


Hvis opsigelsen er en følge af aktivitetsnedgang, rationalisering eller strukturel omlægning af arbejdspladsen vil beløb efter Tryghedsaftalen kunne komme til udbetaling i de tilfælde, hvor man opfylder anciennitetsbetingelserne, jf. nedenstående. Kontakt FF, hvis du er i tvivl.

Beregningsgrundlag efter gammel tryghedspraksis

Ansat senest: antal månedslønninger:
01.01.1974 til 31.12.1991 = 18 år 12
01.01.1975 til 31.12.1991 = 17 år 12
01.01.1976 til 31.12.1991 = 16 år 11
01.01.1977 til 31.12.1991 = 15 år 10
01.01.1978 til 31.12.1991 = 14 år 9En månedsløn er grundløn + pension.

Særbestemmelsernes Tryghedsaftale (fra1991) gælder for medarbejdere med 6 års anciennitet eller mere. Aftalen giver følgende beløb ved opsigelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Anciennitet Tryghedsaftale Funk.lov § 2a I alt
18 år 5 mdr. løn 3 mdr. løn 8 mdr. løn
15 år 4 mdr. løn 2 mdr. løn 6 mdr. løn
12 år 3 mdr. løn 1 mdr. løn 4 mdr. løn
9 år 2 mdr. løn 0 mdr. løn 2 mdr. løn
6 år 1 mdr. løn 0 mdr. løn 1 mdr. lønEn månedsløn efter tryghedsbeløbet udgøres af grundløn + pension. En månedsløn efter Funktionærlovens § 2a udgøres af grundløn + pension + alle øvrige sædvanlige lønandele, herunder værdi af fri bil, fri telefon og lignende. Udbetaling af tryghedsgodtgørelse sker med den sidste månedsløn.

Ancienniteten regnes her som hele ansættelsesår (12 måneders perioder – ikke kalender-år).

Hvis du siger ja til et job med en lavere løn, er du berettiget til den nuværende løn i en periode svarende til opsigelsesvarslet + det antal måneder du er berettiget til trygheds-praksis/tryghedsgodtgørelse.

Hvis der inden opsigelsesvarslets udløb tilbydes anden passende beskæftigelse, og man siger nej til dette tilbud, vil man miste retten til beløb efter tryghedsaftalen, men stadig få § 2a udbetalt med sidste månedsløn. Kontakt FF hvis du er i tvivl.

Hvis du får nyt arbejde i opsigelsesperioden og ønsker at kontraopsige dit job, anbefaler vi dig at henvende dig til Funktionærforeningen, inden du opsiger jobbet.

Hvis du bliver kaldt til en samtale, som du frygter kan ende med en opsigelse, kan du bede om at få en bisidder med fra Funktionærforeningen. Din chef har også pligt til oplyse dig om muligheden. Det er rart med en kollega, som holder hovedet koldt.

Du er også velkommen til at kontakte os efterfølgende, så vi kan gennemgå opsigelsen sammen.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J