Opsigelsesvarsler

Regler for opsigelsesvarsler:

Funktionærloven fastsætter følgende opsigelsesvarsler, som gælder for alle funktionærer:

Anciennitet på opsigelsestidspunktet Antal måneders varsel
5 måneder og derunder 1 måned

 2 år og 9 måneder

3 måneder

5 år og 8 måneder

4 måneder

8 år og 7 måneder

5 måneder

Herefter

6 måneder
Ved beregningen forudsættes ubrudt anciennitet. Elevtid indgår i beregningen.
Orlov: der optjenes anciennitet i de orlovsperioder, man har et lovkrav på, ellers ikke.

Har jeg krav på fratrædelsesgodtgørelse?

Funktionærlovens § 2a giver fratrædelsesgodtgørelse på hhv. 1 eller  3 måneders løn efter hhv. 12 eller 17 års ansættelse som funktionær.

Månedslønnen efter Funktionærlovens § 2a udgøres af grundløn + pension + alle øvrige sædvanlige lønandele, herunder værdi af fri bil, fri telefon og lignende.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J