Leder

Gensyn med det nære fællesskab

Danskerne har fået smag for at mødes og være sammen igen efter de seneste år med forsamlingsloft og nedlukninger. Vi løber Royal Run som aldrig før, cykler motionsløb på Storebæltsbroen og møder gladeligt op til selv et halvsløjt festivalprogram, når bare vi kan være sammen igen.

Indrømmet. Prioriteringen af det sociale samvær giver visse udfordringer med at skaffe arbejdskraft i sommerbutikkerne og på landets festivaler – bl.a. i Kvicklys Basic Supermarked på Roskilde Festival i den kommende uge.

Men set med pling-bing briller og en ja-hat på sned er der meget at glæde sig over i brugsforeningernes og Coop-butikkernes bestyrelser.

For lysten til at være sammen har den senere tid budt på stor opbakning og glade gensyn med de nære fællesskaber, som særligt brugskædernes butikker ofte står i centrum af.

Tilbage er lokale smagedage, by- og grillfester, vinsmagning, fællesspisning, cykeltræf og vandrelaug på ture. Alle sammen aktiviteter, som er udsprunget af den lokale Brugsen og udført i fællesskab og tæt samarbejde med lokale ildsjæle, grupper og foreninger samt bakket op af de lokale Coop-medlemmer og kunder.

Opbakningen til de lokale aktiviteter er godt nyt for butikkerne i en tid, hvor en stigende inflation presser priserne på dagligvarer op og danskernes tro på en snarlig bedring af økonomien i bund.

For de medlemsdrevne aktiviteter, medlemstilbuddene og muligheden for medlemsrabatter og optjent bonus, når man benytter Prime Konto og Coops app, er noget særligt for Coop – især i en tid, hvor discountbutikkernes lave priser lokker.

Men Coops styrke er medejerskabet og medlemsdemokratiet.

Et medlemskab af Coop er mere end blot rabatter i en kundeklub. Det er muligheden for at udøve indflydelse i sin lokale Brugsen. Og så er det sådan set mindre vigtigt, om den lokale Brugs ligger »Langt fra byen. Tæt på hinanden« eller den er »Lige til at spise«, som man siger i Dagli'Brugsen, SuperBrugsen og Kvickly.

Vigtigst er lysten til at virke sammen – at ville fællesskabet.

Medejerskab og medlemsdemokrati er brugsbevægelsens DNA. Dét har fungeret i mere end 150 år.

Coronapandemien og dens restriktioner satte fællesskabet på prøve i en tid, hvor samtalen og mødet blev midlertidig afbrudt.

Men forårets Coop Festival, Fællesugen med årsmøder og generalforsamlinger samt gensynet med de mange lokale aktiviteter, fester og arrangementer viser, at det lokale engagement i Coop stadig lever.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J