Leder

Hjælp hinanden

Hjælp hinanden.

Det tema var gennemgående, da uddelere og formænd fra selvstændige Dagli'Brugser, som har underskrevet en kontrakt med Dagli'Brugsen Kæden om et udvidet driftssamarbejde, var samlet på et 2-dages møde på Severin i Middelfart i uge 25.

Hér blev der taget hul på 2. halvleg af det forpligtende udvidede samarbejde, som 15 brugsforeninger og Kæden har praktiseret det seneste års tid. Nogle butikker har haft større succes end andre, men alle butikkerne eksisterer fortsat, og de fleste har haft fremgang takket være de initiativer, der er sat i værk.

Fælles for brugsforeningerne er, at driften er gået den forkerte vej, og at de bl.a. har haft vanskeligheder med at skabe tilstrækkelig likviditet. Derfor blev de tilbudt at medvirke i et udvidet driftssamarbejde, hvor uddelere, formænd, Kædeforeningen og Kædeledelsen i fællesskab skrev under på at følge en række retningslinjer i et forsøg på at forbedre driften.

Målet er selvfølgelig at sikre eksistensen fremover i de 15 butikker. Konkret betyder det, at butikkerne får en række værktøjer, de skal arbejde med, og de får bl.a. markant tættere opfølgning, sparring og hyppigere butiksbesøg af salgschefen.

Men Severin-mødet over 2 dage indeholdt andet og mere end blot benchmark-skema og regler, der skal overholdes. Lige så vigtig for processen og dagene på kursuscentret var, at der var god sparring og dialog mellem uddelerne og formændene på tværs af butikkerne.

Fra Dagli'Brugsen Kæden opfordres der til, at man hjælper hinanden til fælles bedste på kryds og tværs mellem butikkerne – og internt i de enkelte butikker. Ingen kan klare alle ting alene. Men ved fælles hjælp og samarbejde mellem uddelere, bestyrelser og medarbejdere bliver det hele meget nemmere at overkomme. Et bedre samarbejde er en kompetence, mange butikker kan få gavn af, var budskabet på Severin-mødet.

Inde i bladet er der også andre artikler, hvor hjælpsomhed er i fokus. I Ebeltoft gav hjælpsomme Fakta-butikschefer i distrikt 17 en dag til deres kollega, Paw Henriksen, hvor de hjalp med en gennemgribende ændring af indretningen i Fakta Ebeltoft.

I Coop SuperBrugsen Løgten nord for Aarhus er der også sket store forbedringer ved fælles hjælp. Under Rasmus Brødsgaard Christensens ledelse har butikken driftsforbedret med flere millioner, siden han tiltrådte i sommeren 2018. Uddeleren fortæller, at ånden i butikken er, at alle hjælper hinanden. Slagterne giver gerne et nap med i butikken, og tilsvarende hjælper butiksfolkene til i slagter- og delikatesseafdelingen, når der er behov.

Dette blad er det sidste før sommerpausen, så herfra skal der lyde en opfordring til, at alle hjælper hinanden til at få en god sommer – og en god sommerhandel i butikkerne.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J