Leder

Coop One som vendepunktet

– Hvordan gik det egentlig, da Dansk Supermarked implementerede SAP Retail?, har det lydt mere end én gang i Coop-land gennem de senere år. Typisk lige omkring et af de seks rul, som implementeringen af Coop One indtil nu har varet. Rul A, B, C1, C2, D og nu endelig med udgangen af oktober rul E. Det forjættede sidste – men også det frygtede største – rul af varekategorier med salg i butikker og på Coop.dk.

– Det gik egentlig okay med at flytte Dansk Supermarkeds – i dag Salling Groups – noget ældre og hjemmeudviklede it-system til et nyt SAP Retail, kan vi berette.

Okay, men ikke problemfrit. Projektet kostede både ekstra tid, penge og bemanding – eller som detailkæden selv skrev om bl.a. færdigimplementeringen af SAP, da de fremlagde årsrapporten for 2014: »I forhold til alle tre aktiviteter har der været forbundet betydelige ekstraordinære omkostninger, som den øvrige drift i 2014 formåede at kompensere for.«

At implementere et nyt retailsystem er ikke nemt. Hverken i Coop eller hos konkurrenterne i dagligvarebranchen, og på ledelsesgangene er der en udpræget respekt for, hvad det kræver og betyder for en stor virksomhed at udskifte noget så vitalt som de bærende systemer.

Coops gamle it-systemer var gamle. De baserede sig set med it-øjne på ældgammel teknik, som det for længst var slut med at få opdateret ude i byen. I mange år byggede Coop selv til og på systemerne, men udskiftningen til et nyt og tidssvarende system var uundgåeligt. Det var også varslet.

Men store udskrivninger kommer som bekendt sjældent hverken belejligt eller velkomment.

Desto større burde glæden i Coop-land være lige nu, hvor det næstsidste rul er kørt – den første tid med med et forventet antal fejl på niveau med tidligere rul.

For første gang i tre år lysner det omkring Coop One. Alle varekategorier er nu flyttet, og fra nu af kan kræfterne koncentreres om at få de nye løsninger til at fungere helt optimalt.

Det er nu, at al den undervisning, som er modtaget, skal støves af og tages i brug. Der skal trænes systemer hver dag, der skal følges op, der skal reddes bestillinger og vareleveringer, der skal tjekkes varebeholdninger, og der skal laves fejl. Igen og igen og indtil de nye rutiner er indlærte hos både leverandører, kategorier, distributionscentre og butikker.

Pilen peger på os alle sammen nu. Alle kan – og skal – gøre en indsats for at få flow i det nye system, så vi kan få frigivet noget af al den tid og energi, som hidtil har været bundet til Coop One.

Se bare på Salling Group. De har drevet detailhandel med fin succes siden migreringen til SAP Retail i 2014. Med Coop One som vendepunktet er Coop på vej til samme sted.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J