Coop Andelsskolens første elev

Et individuelt introforløb til Coops forretning og forening har hjulpet uddeler Peter Nielsen, SuperBrugsen Slangerup, op i helikopteren, hvorfra han og de øvrige medlemmer af bestyrelserne i Coop amba og Coop A/S arbejder.

Uddeler Peter Nielsen, SuperBrugsen Slangerup, var ikke sen til at takke ja, da Claus Ljungdahl fra Coop Andelsskolen tilbød at sammensætte et individuelt introduktionsforløb til Coops forretning og forening.

Som nyvalgte bestyrelsesmedlem i både Coop ambas og Coop A/S' bestyrelser er der nok at lære for Peter Nielsen, der ynder at give sig 100 pct., når han går ind i nye ting.

– Der er jo ikke altid enighed om alt, hvad vi gør i Coop, men det hjælper, hvis vi får en bedre forståelse for hinanden, siger Peter Nielsen, der har mødtes med direktører i såvel forretning som forening som et led i sit introforløb.

Og evalueringen af forløbet blev til en topkarakter, kom det frem, da Andelsskolens allerførste elev modtog sit diplom i begyndelsen af juli.

– Man må bare sige, at Coop ér en professionel virksomhed. Jeg har på intet tidspunkt følt, at de andre tænkte, at det her er spild af tid. Alle har været knivskarpe og velforberedte, og møderne er begyndt til tiden, siger Peter Nielsen, der sidder tilbage med en oplevelse af, at han også kunne bidrage med nyttig viden fra virkeligheden i butikkerne.

Toppen af poppen

Og det har været toppen af poppen, Peter Nielsen mødte på sit intro-forløb.

Første stop var et besøg i logistik, hvor logistikdirektør Nikolaj Boysen viste rundt. Og det gjorde indtryk på den garvede uddeler.

– Logistik er en kæmpestor opgave med vores store butiksnet af store og små samt land og by-butikker, og når man ser det, kan man godt forstå, at det kan gå galt nogle gange. De møder bump på vejen, ligesom vi gør i butikkerne, men deres bump har bare langt større konsekvenser, end vi kender til, siger Peter Nielsen, der mener, at alle uddelere og bestyrelsesformænd kunne lære noget at et besøg hos Logistik.

Herefter fortsatte besøgene i foreningen, hvor Peter Nielsen mødtes med foreningsdirektør, Mike Dranov, og sekretariatschef, Jens Skipper Rasmussen.

– Jeg har tit tænkt på, hvad foreningen kan bruge et budget på 70 millioner kr. til, og jeg var så heldig at komme netop, som de holdt tavlemøde. Så jeg skal love for, at jeg fik at se, hvor mange aktiviteter, foreningen har gang i, siger Peter Nielsen.

I forretningen tog adm. direktør Peter Høgsted sig tid til at introducere, hvordan opgaverne er fordelt i direktionen.

– Men han var faktisk lige så interesseret i at høre, hvad der sker ude i marken, lyder Peter Nielsens oplevelse, der også mødtes med Coops koncerndirektører Stina Glavind, Jan Madsen, Jens Visholm og Kræn Østergaard samt direktør i Coop Invest, Henrik Kirketerp, og direktør i Coop Bank, Allan Nørholm. Samt naturligvis Coops formand, Lasse Bolander, som sidder for bordenden i såvel Coop ambas og Coop A/S' bestyrelser.

Alle tog sig tid til møderne og efterlod et indtryk af en fuldt ud professionel organisation.

– Det der med at mødes en-til-en gør også, at man får en relation til hinanden, og jeg må sige, at jeg kun oplevede stor respekt for det arbejde, vi gør i butikkerne, siger Peter Nielsen, som også lod sig imponere af besøget i Coop Bank.

– Man hører så meget om banken, og så viser det sig, at de er helt nede på jorden. Det var absolut ikke prangende lokaler, de sidder i, og kaffen blev serveret i et papkrus.

– Det er et godt signal at sende, synes det nye bestyrelsesmedlem.

Træning tager tid

Peter Nielsens individuelle introforløb strakte sig over 2 måneder, og hvert møde varede ca. 2 timer. Herudover bød foråret på en udlandstur med Coop A/S' bestyrelse.

– Der har været meget at se til, indrømmer Peter Nielsen og glæder sig over, at en garvet stab af medarbejdere har holdt SuperBrugsen Slangerup kørende, mens uddeleren har været på skolebænken.

Fremover bliver arbejdsbyrden i de nye roller mere jævnt fordelt, men uddeleren og hans bestyrelse er indforstået med, at de nye roller også kræver engagement.

– Det har været hele investeringen værd!

– Desuden har jeg selv valgt at søge indflydelse, og så er jeg også parat til at bruge den tid, det kræver, lover Peter Nielsen.

Skal op i helikopteren

Efter Andelsskolens introforløb står det helt klart for Peter Nielsen, at han vil have fokus på især 3 områder i sit fremtidige bestyrelsesarbejde:

  • Kerneforretningen
  • Digitalisering og medlemsdemokrati
  • CSR og ansvarlighed

– Vi skal have ro på butikkerne, sælge nogle varer og tjene penge. Men jeg har også fået øjnene op for, hvor langt fremme vi er på digitalisering og ansvarlighed. Her er vi langt, langt foran, og det er virkelig nogle konkurrenceparametre, fremhæver Peter Nielsen.

Men introforløbet har også lært ham, at han skal op i helikopteren for at begå sig i bestyrelserne.

– Jeg skal lige lære, at det hele ikke handler om SuperBrugsen. Jeg skal op i helikopteren, siger Peter Nielsen, der også løbende har talt med sin forgænger i bestyrelserne, Ole Juel Jakobsen, tidligere direktør i Brugsforeningen for Middelfart og Omegn, om arbejdet i bestyrelserne og rollen i forhold til kollegaer i brugsforeningerne og Coop.

– Og det er ingen hemmelighed, at jeg vil stå til rådighed og være synlig. De har været med til at vælge mig, og så vil jeg også give noget tilbage, siger Peter Nielsen. Læs mere om Andelsskolen på side 14

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J