Alle møder er aflyst

Corona-krisen har sat en brat stopper for mødeaktiviteten i Coop familien. BA har fastsat ny dato for »Store generalforsamlingsdag« på Severin i Middelfart.

Årsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøde i Coop-organisationen er aflyst.

DLOs repræsentantskabsmøde skulle i år være holdt 22. april på Kellers Park i Brejning. Men det er udsat på ubestemt tid på grund af den aktuelle situation med coronavirus/Covid-19.

Årsagen til udsættelsen er, at regeringen har forlænget forsamlingsforbuddet for forsamlinger på mere end 10 personer til 13. april, og det er sandsynligt, at forbuddet forlænges yderligere.

Samtidig har regeringen givet mulighed for at udskyde generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder at indsende årsrapporter til 8 uger efter, forsamlingsforbuddet er ophævet.

– Det er på en kedelig baggrund, vi vælger at aflyse vores årlige repræsentantskabsmøde. Men på grund af Coronavirus og smittefare har vi valgt at holde mødet på et senere tidspunkt – gerne så hurtigt som muligt, siger direktør i DLO, Jens Larsen.

Han vil gerne kunne melde en ny dato ud for, hvornår og hvor DLO-repræsentantskabsmødet bliver holdt. Men det har foreløbig ikke været muligt.

– Når regeringen ophæver forsamlingsforbuddet, indkalder vi til et nyt repræsentantskabsmøde ved at sende en ny invitation til alle de delegerede og til gæster, således vi kan overholde fristen for indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, tilføjer Jens Larsen.

BA-generalforsamling

BAs traditionsrige »Store generalforsamlingsdag« 1. tirsdag i maj (5. maj i år) er også aflyst.


Men BA har sammen med de øvrige foreninger, som skulle have holdt generalforsamling 5. maj, besluttet at flytte generalforsamlingsdagen til onsdag 27. maj – fortsat på Severin Kursuscenter.

Dagen vil blive kortere og noget anderledes, end den plejer at være. Der vil udelukkende blive holdt generalforsamlinger, mens der vanen tro ikke vil være indlæg fra indbudte gæster mv.

Coop amba

På baggrund af den aktuelle Covid-19 situation har Coop amba valgt at indstille kampagnen om fælles uge 17 for årsmøder og generalforsamlinger.
Under overskriften »Fællesugen - Få noget at skulle ha' sagt« havde Coop amba taget initiativ til at samle så mange årsmøder og generalforsamlinger i uge 17 som muligt.

Men foreningen aflyser kampagnen i denne omgang og har takket for den store opbakning, der har været til initiativet.

Coop amba-bestyrelsen har derudover på et ekstraordinært møde drøftet situationen omkring årsmøderne, som efter Coops vedtægter skal afholdes inden 30. april.

Hér blev det besluttet at forlænge fristen for, hvornår der skal holdes årsmøder til 30. juni 2020 (jf. Coops vedtægters § 11, stk. 1).

Coop amba anbefaler, at bestyrelserne ude lokalt i butikkerne venter med at indkalde til årsmøder, indtil myndighederne ophæver forbuddet mod at samles i større grupper.

Brugsforeningerne

I forhold til brugsforeningerne har Erhvervsstyrelsen forlænget fristen for at indsende regnskaber for virksomheder, som har mere end 10 ejere, og som ikke har mulighed for at afholde generalforsamling digitalt. 

Brugsforeninger har dermed mulighed for at indsende den godkendte årsrapport senest 8 uger efter forbuddet mod forsamlinger ophører.

Se mere om generalforsamlinger i brugsforeninger på Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings hjemmeside www.ba.dk.

Coop landsråd

Ved bladets deadline håbede arrangørerne af Coops landsrådsmøde, at mødet som planlagt kan afvikles 24.-25. april.

Men medlemmerne af landsrådet er orienteret om, at det formentlig er mere realistisk, at mødet bliver holdt digitalt lørdag 25. april.

Arrangørerne er i gang med at tilrettelægge, hvordan afviklingen af et digitalt landsrådsmøde kan foregå. Alle medlemmer af landsrådet vil inden et eventuelt digitalt møde blive kontaktet individuelt for at sikre, at det tekniske setup er på plads til, at alle landsråds-medlemmer kan deltage.

Det vil senest tirsdag 7. april blive meldt ud, om mødet holdes fysisk eller digitalt.

AP Pension

Derudover er AP Pensions årlige generalforsamling, som skulle være holdt 16. april, udskudt – naturligvis også på baggrund af den aktuelle situation med coronavirus/COVID-19.

AP Pension havde ved bladets deadline ikke fastlagt, hvornår generalforsamlingen vil finde sted. Men det er muligt at følge med på pensionsselskabets hjemmeside, som løbende opdateres med nyt om, hvordan AP Pension håndterer den aktuelle situation.

Udsættelsen af generalforsamlingen har ingen betydning for valget af delegerede. Det fortsætter som hidtil, og valggruppe B2 og B3 kunne stadig tildele deres stemmer til en delegeret frem til 31. marts 2020.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J