25.000 unge medarbejdere skal vælge Coops ungeminister

Med en ny unge agenda vil Coop starte en bevægelse, hvor unge kan gøre en forskel på mærkesager som bæredygtighed og mangfoldighed i butikken, lokalsamfundet, Coop eller Danmark. I spidsen skal stå Danmarks første ungeminister.
 
Det er ungdommen, der bygger fremtiden, og derfor skal de helt frem i rampelyset i Coop og give deres besyv med om mærkesager som bæredygtighed og mangfoldighed i butikken, lokalsamfundet, Coop og Danmark.
 
Med en ny unge agenda vil Coop starte en bevægelse, hvor unge kan gøre en forskel, og i spidsen skal stå Danmarks første ungeminister.
 
Dét budskab lancerede Coops HR-direktør, Lotte Hjortlund Andersen, på TV2 News få dage inde i det nye år, og siden er det gået stærkt med planlægningen af den valgkamp, som skal føre til ansættelsen af Coops ungeminister.
 
For mens titlen som ungeminister er helt ny i Danmark, så er ansættelsesproceduren også ny i Coop. Ungeministeren skal vælges af Coops ca. 25.000 unge medarbejdere mellem 15 og 25 år ved en afstemning i medarbejderapp'en »Os i Coop«.
 
I første omgang er stillingen slået op, og blandt ansøgningerne udvælger et ansættelsesteam 2-3 kandidater, som i marts indleder en uges valgkamp, der skal resultere i valget og ansættelsen af Coops ungeminister.
 
– Kampagnen efter en ungeminister bliver ligesom når politiske partier søger kandidater, og til valget hvor vores unge skal stemme planlægger vi tiltag som i en rigtig valgkamp med valgplakater, kandidattest og lignende, lover Lotte Hjortlund Andersen.
 
HR-direktøren afviser på forhånd at tegne et billede af den rette kandidat til ministerposten.
 
– Uha, det tør jeg slet ikke. Vi har bevidst ikke stillet krav om hverken uddannelse eller erfaring. Men vi søger én, der tør råbe op og som kan skabe både fællesskab og følgeskab, siger hun.
 
Coops ungemister skal repræsentere de unge og deres mærkesager og samtidig kunne bygge bro og fremme Coops hjertesager på tværs af generationer.
 
Ungeministeren skal også formå at fange de unge på nye platforme og samtidig evne at fremlægge en sag for Coops landsråd, bestyrelser og direktion.
 
– Ungeministeren skal engagere, inspirere og drive en bevægelse, og vil formentligt også lave fejl. Det skal der være plads til. Så nu håber jeg bare, at organisationen er med på at bakke op, siger Lotte Hjortlund Andersen.
 
Fasthold dygtige medarbejdere
 
Unge agendaen er en del af Coops HR-strategi, der frem mod 2025 handler om »at skabe en bevægelse, man kan købe ind i«.
 
I øjeblikket er situationen på det danske arbejdsmarked, at det er svært at rekruttere arbejdskraft – det gælder også i Coop. Tiden er forbi, hvor man som arbejdsgiver kunne vælge blandt flere kvalificerede ansøgere til et job. I dag er det omvendt medarbejderen, der vælger den bedste arbejdsplads.
 
I fremtiden skal medarbejderne gerne vælge Coop, og allerhelst skal alle vores dygtige medarbejdere vælge at blive i Coop, understreger Lotte Hjortlund Andersen.
 
– Jeg siger det gerne alle de steder, hvor jeg taler. Det allerbedste er, hvis vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere i Coop. Vores personaleomsætning blandt de unge mellem 15 og 25 år er 50 pct. om året. Kan vi holde på flere af dem, er vi allerede langt, siger HR-direktøren.
 
Unge agendaen beskriver 3 indsatser, som skal bidrage til at fastholde og rekruttere unge medarbejdere i Coop. Og forhåbentligt også være med til, at vi også får flere yngre kunder ind i vores butikker.
 
Ung i dagligdagen
 
Under overskriften »Ung i dagligdagen« skærper Coop blikket på unges dagligdag i Coop.
 
Det gælder først og fremmest om, at alle unge medarbejdere kender til de mange muligheder, der er for at gøre karriere i Coop.
 
– Vi skal klæde vores ledere bedre på til at spotte talenterne og til at være opmærksom på enten at udvikle dem eller sende dem videre til en kollega, hvis de unge ønsker nye udfordringer, siger Lotte Hjortlund Andersen.
 
HR-direktøren drømmer om, at det bliver helt naturligt fx at hjælpe en ung medarbejder med at få kontakt i en ny butik, når den unge fx flytter efter et studie.
 
– Vi skal give de unge muligheden for, at jobbet flytter med, når de selv flytter. Her kan en uddeler hjælpe ved at ringe til en kollega og bane vejen for et nyt job i studiebyen. På den måde giver vi både fællesskab og økonomisk sikkerhed til den unge, men også en ro til forældrene, som ved, at den unge har en indtægt i den nye studieby, siger hun.
 
At være ung i dagligdagen omfatter også et øget fokus på at gøre hverdagen bedre for både den unge og arbejdspladsen.
 
– I HR skal vi sikre os, at butikkerne har det fedeste materiale til at byde nye medarbejdere velkomne, siger Lotte Hjortlund Andersen og glæder sig over, at den digitale onboarding i »Os i Coop« med små videoer og nem information om de nye opgaver nu er rullet ud i discountkæderne og snart er på vej i brugskæderne.
 
– Men vi vil også gerne se nærmere på de rammevilkår og den lovgivning, der er for unges arbejdsvilkår. Vi ved, at et fritidsjob er utroligt vigtigt for unges fremtidige arbejdsliv. I dag må unge i fx 9 klasse kun arbejde 2 timer om dagen. Det er ikke altid optimalt for de unge, som måske træner fodbold et par aftener om ugen og gerne vil have samlet sine arbejdstimer. Vi er helt bevidste om, at skolen er det vigtigste for vores unge, men vi oplever ikke i stor nok grad at kunne imødekomme unge menneskers ønske om et fritidsjob. Vi vil altid være ansvarlige, men skal også påvirke lovgivningen, hvor vi finder det nødvendigt, mener HR-direktøren.
 
Ung dannelse
 
Et andet sted, hvor Coop kan hjælpe og forbedre, er i dannelsen af vores unge medarbejdere. For mange unge er Coop det første møde med arbejdslivet, og det forpligter. Coop vil gerne være Danmarks bedste, første arbejdsplads i branchen.
 
– Med vores rødder i andelsbevægelsen har Coop altid været med til at oplyse og danne folk, og vi vil også gerne være med til at danne de unge generationer til voksenlivet, fortæller Lotte Hjortlund Andersen.
 
Helt konkret vil det ske ved at tilbyde koncernens 25.000 unge medarbejdere hjælp til at skrive cv – uanset om det gælder jobs i Coop eller andre virksomheder – og til at lære mere om for eksempel demokrati, fagbevægelsen, klimastrategier og andre temaer, som optager ungdommen.
 
– Jeg kunne godt tænke mig, at de unge, som har lyst, får mulighed for at mødes med fx Coops klimachef og tale om vores klimastrategi, eller Coop kunne arbejde for at få en minister på besøg til at udfordre et tema, som giver mening for de unge, siger Lotte Hjortlund Andersen.
 
HR-direktøren er også i tæt dialog med Coop amba, som er 100-meter mestre i at udbrede andelstanken og skabe aktivitet blandt medlemsvalgte.
 
– Måske kunne vi udlodde et wildcard til en ung medarbejder, som kunne komme med på Coop ambas bestyrelsesuddannelse. Det er også en del af dét at blive dannet, synes Lotte Hjortlund Andersen.
 
Ungebevægelsen
 
På den korte bane kommer mange af de nye tiltag til at foregå virtuelt, men Coops HR-direktør ser gerne, at der efter corona også bliver mulighed for at samle de unge på tværs af jobfunktioner og geografi. Både når det gælder dannelse, og når det gælder de mere aktivistiske tiltag i ungebevægelsen.
 
Coops ungebevægelse er for unge medarbejdere, der vil være med til at gøre en ekstra forskel på agendaer som bæredygtighed og mangfoldighed. I butikken eller afdelingen, hvor de er ansat, i lokalområdet, i Coop eller i Danmark.
 
Og her vil det være oplagt at samle grupper af unge med en fælles interesse på tværs af kæder og geografi.
 
– Tag fx et tema som madspild, som mange unge går op i. Her kan man fx vælge at udpege en madspildsdirektør blandt de unge i butikken, som har til opgave at vide alt, hvad der er værd at vide om madspild i butikken, blandt kunder og blandt medarbejdere, foreslår Lotte Hjortlund Andersen og fortsætter:
 
– Men det kunne også være, at man hellere ville sætte madspild på dagordenen i lokalsamfundet og for eksempel samarbejde med den lokale bestyrelse om at igangsætte lokale aktiviteter. Eller man kunne engagere sig i grupper på tværs af Coop og søge indflydelse på, hvordan Coop som virksomhed arbejder med madspild – eller måske gå skridtet videre og søge samarbejde med andre foreninger eller organisationer om at sætte madspild på den politiske dagsorden i samfundet, remser HR-direktøren op og signalerer, at kun fantasien sætter grænser i den nye ungebevægelse. Drømmen er at samle forskellige grupper eller udvalg af meget passionerede medarbejdere, som har lyst til at gøre en forskel og sætte dagsordener, hvad enten det handler om Coops nuværende hjertesager eller nye temaer, som de brænder for.
 
– Vi lader de unge selv være med til at sætte dagsordenen, og det vigtigste her er, at der er tale om det lange seje træk. Coop vil sætte agendaer fremfor at indspille endnu en kampagnefilm, understreger hun og vender dermed behændigt tilbage til ungeministeren.
 
Coops ungeminister er nemlig en langsigtet ansættelse – på fuld tid, med reference til HR-direktøren, arbejdsplads på servicekontoret og med både pension og (el-)ministerbil, lokker stillingsannoncen.
 
Ungeministeren kommer til at sætte retningen for Coops ungeagenda og skal lede aktivismegrupperne samt et nyt ungeråd, som ventes nedsat, når ministeren er valgt.
 
Her og nu gælder det dog forberedelserne til valgkamp.
 
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J