Det nytter, når bestyrelsen trækker i arbejdstøjet

Flere medlemmer har fået øjnene op for Coops digitale fordele efter fælles indsats mellem SuperBrugsen Kæden og Coop amba.
 
En fælles indsats for at udbrede kendskabet til Coops digitale medlemsfordele til kunder og medlemmer i SuperBrugsen Kæden har båret frugt.
 
Hen over vinteren 2021 / 2022 har endnu flere kunder og medlemmer benyttet sig af medlemsfordelene i Coops app. Og flere SuperBrugser har også haft succes med at tiltrække flere medlemmer under 45 år.
 
Projektet, som har ledt frem til resultaterne, kaldes »Lokal sympati – digitalt forløb« og blev søsat kort før sommerferien 2021. Her inviterede Coop amba uddelere og bestyrelsesmedlemmer i SuperBrugsen Kæden til inspirationsmøde med idéer og forslag til kundeaktiviteter, som kan skabe opmærksomhed om nogle af de digitale fordele og tilbud, man kun finder i Coops butikker.
 
Efter sommeren samledes bestyrelsesmedlemmer og uddelere fra 138 butikker i SuperBrugsen Kæden til digitalt kick off på projektet, og frem til april i år har der været travlhed i de deltagende butikker.
 
– Vi kan se, at det virkelig batter, når bestyrelsesmedlemmerne trækker i arbejdstøjet og står i butikken og præsenterer de digitale medlemsfordele, siger projektleder i Coop amba, Tine Ørnebjerg Pedersen, om erfaringerne fra projektet.
 
Flot fremgang på flere fronter
 
De overordnede kategorier i projektet »Lokal sympati – digitalt forløb« var:
 
• At hverve nye medlemmer under 45 år
• At få flere trofaste, analoge medlemmer til at downloade og benytte Coops app
• At skabe tryghed ved samt udbrede brugen af Coops digitale selvbetjeningsløsninger som Scan & Betal samt PrimeKonto.
 
Og det lykkedes – endda rigtig fint i butikker hvor bestyrelser og uddeler har afviklet kampagner og aktiviteter, der har hjulpet kunder i gang med at bruge de digitale medlemsfordele.
 
– Vi har målt på alle 3 kategorier, og resultaterne er virkelig flotte og viser, at vi har nogle stærke lokale fællesskaber omkring SuperBrugsen, siger Tine Ørnebjerg Pedersen.
 
Evalueringen viser, at den største succesrate er oplevet i SuperBrugser, som har sat sig for at få flere medlemmer til at downloade og benytte Coops app. I gennemsnit er antallet af app-brugere steget med 82 medlemmer i de 138 deltagende SuperBrugser. I enkelte butikker er det endda lykkedes at få helt op til 190 nye brugere af app’en med en målrettet indsats.
 
Næstbedst er det gået med at få medlemmer og app-brugere til at benytte PrimeKonto og dertilhørende medlemsgoder og rabatter. Totalt set har SuperBrugsen Kæden set en fremgang i gennemsnit på 8 medlemmer pr. butik, som nu bruger PrimeKonto. Højdespringerne er lykkedes med at øget antallet af PrimeKonto-medlemmer med 44.
 
– Data fra Coops afdeling for Kundeindsigt viser, at vi styrker loyaliteten til vores butikker betragteligt, hver gang et analogt medlem henter Coops app, og hver gang et medlem bruger app'ens Scan & Betal og PrimeKonto. Det er altså »penge ind på kontoen« for vores butikker – og det guld værd for medlemskæderne i et hårdt marked, hvor omsætning siver til discount, siger Tine Ørnebjerg Pedersen og peger på, at særligt én gruppe er oplagt at få i tale.
 
– De »skabsdigitale« kalder vi målgruppen af 30-60 årige, som allerede har en smartphone, og som måske også har downloadet Coops medlemsapp men som liige mangler det sidste skub til at bruge fx Scan & Betal og PrimeKonto. Der skal ikke meget til for at flytte dem, siger Tine Ørnebjerg Pedersen.
 
Projektet viser, at det er nemmere at få analoge medlemmer og »skabsdigitale« medlemmer til at bruge Coops app, end det er at hverve helt nye medlemmer.
 
Men det er ikke umuligt at hverve nye og yngre medlemmer.
 
Således er det lykkedes højdespringerne i SuperBrugsen Kæden at hverve 42 nye medlemmer under 45 år efter en målrettet aktivitet i butikken. Totalt set er antallet af medlemmer under 45 år pr. butik dog nogenlunde status quo efter projektet.
 
– Selvfølgelig kan man altid ønske sig mere, men jeg synes, at resultaterne viser, at det er lykkedes særdeles godt for de bestyrelser, som har taget opgaven på sig. Også hen over vinteren, hvor Covid-19 igen gjorde det vanskeligt at være til stede i butikken og tale med kunderne, og hvor man måtte nøjes med at »fortælle« online via fx butikkens facebook, siger Tine Ørnebjerg Pedersen.
 
Bestyrelserne kan følge udviklingen i deres egen butik i QuickCoop, hvor statistik for medlemmer fremgår.
 
Bestyrelsernes opgave
 
Projektlederen understreger da også, at selv om projektet formelt set er evalueret, så lever aktiviteterne ude i butikkerne videre.
 
På Coopforum ligger diverse materialer som digitale film, animationer og anden grafik klar til brug på butikkernes facebook og Coops app. Flere butikker har også stadig roll ups og andet materiale liggende, som kan bruge til nye kundemøder i butikkerne, og Tine Ørnebjerg Pedersen opfordrer bestyrelsesmedlemmer til at række ud til kollegaer i andre butikker, hvis de mangler inspiration eller idéer til aktiviteter.
 
– Det er utrolig vigtigt, at bestyrelserne påtager sig opgaven med at drive aktiviteterne, hvis vi skal fastholde momentum, efter at projektet er afsluttet. Og der er virkelig god inspiration at hente hos bestyrelseskollegaer i andre butikker eller hos foreningskonsulenterne i Coop amba, understreger Tine Ørnebjerg Pedersen.
 
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J