Funktionærforeningen en del af DLO-familien

Funktionærforeningen kan i år markere 75-års jubilæum som en ligeværdig del af fællesskabet i DLO-familien.

De havde kendt hinanden længe, og gennem årene havde de da også på skift haft et godt øje til hinanden. Men først i 2015 var begge partner klar til at sige ja til hinanden – Danmarks Leder Organisation, DLO, og Funktionærforeningen, FF.

I år kan FF så markere sit 75 års jubilæum som faglig organisation for overordnede ansatte på Coops hovedkontor samt distributionscentre og som et ligeværdigt medlem af DLO-familien.


– Fordelen er, at vi er én samlet familie. Vi står stærkere med et større apparat i ryggen både i vores forhandlinger med Coop og over for vores medlemmer, siger FFs formand siden fusionen, Lene Kokholm.

Til daglig er hun indkøber af strømper i Coop, og tilbage i 2010'erne var hun som medlem af FFs landsbestyrelse ikke den varmeste fortaler for en fusion med DLO.

– Økonomisk kunne det ikke betale sig at fusionere, husker hun.

Men måske lå fortidens gentagne afvisninger fra den tidligere uddelerforening også i baghovedet hos funktionærerne på hovedkontoret.

Mange nye funktionærstillinger
Gennem tiderne har FF nemlig flere gange gjort kur til den daværende Danmarks Uddelerforening, DU.


Første gang var i 1960'erne, hvor FF efter 15 år med fokus på at sikre lønforhold, ligestilling og faglige arrangementer for funktionærerne stod over for flere store omvæltninger og mange nye funktionærstillinger i regi af FDB.

I disse år blev RegnskabsCentralen, RC, oprettet, og i 1968 stod RC for regnskabsføringen i mere end 80 pct. af alle Brugser.

Revisionstjenesten (senere RVT) blev oprettet i 1962, Reklametjenesten (RT) blev stiftet i 1960 som reklamebureau for danske andelsselskaber, i begyndelsen af årtiet startede FDB sin første store lederuddannelse, og i slutningen af 1960'erne blev FDBs store EDB-løsning taget i brug.

Alt sammen gav flere funktionærstillinger.

For de »gamle« funktionærer betød flytningen af FDBs hovedkontor i 1963 fra det centrale København til omegnskommunen Albertslund store omvæltninger.

Forandringerne i FDB gjorde, at FF så sig om efter et øget samarbejde med andre faglige organisationer bl.a. DU. Det blev dog ikke til mere end samarbejde i et kontaktudvalg mellem FF og DU.

Den store fusion i 1973
I 1973 sendte FF atter følere ud mod DU.

Det skete på baggrund af den dengang største fusion i Danmark, nemlig fusionen mellem FDB og Hovedstadens Brugsforening, HB.

For funktionærerne betød fusionen, at en række dobbeltstillinger blev nedlagt, og FFs arbejde blev præget af sager omkring afskedigelser og omplaceringer.

Året efter, i 1974, åbnede FDB OBS! Kæden.

Hermed var funktionærerne i administrationen med ét tættere på butikkerne og i direkte forening med butiksledere.

FFs daværende formand, Viggo Bruun-Christensen, lykkedes med at få en fusionsaftale med HBs funktionærforening, som betød, at overordnede funktionærer i HB, som var medlemmer af HK, fremover også kunne være medlemmer af FF.

Samtidig blev fusionen en god anledning for FF til at forsøge at etablere et samarbejde med FDB-uddelere i HK og DU.

I 1977 indgik FF og HK en grænseaftale, som betød, at FF accepterede ikke at organisere medarbejdere i FDBs butikker.

DU valgte derimod at gå sine egne veje væk for et tættere samarbejde med FF.

Turbulente år
Et årti senere i 1987 blev samarbejdet mellem FF og foreningen af FDB-uddelere tilsluttet HK yderligere tæt, da de 2 foreninger stiftede paraplyorganisationen FFO (Foreningen af FDB-overordnede).

FF så stadig en række fælles faglige interesser mellem de overordnede funktionærer i administrationen og uddelere og søgte bevidst det tættere samarbejde med uddelere i FFO.

Det nye samarbejde kom efter nogle turbulente år for FDB.
1980'erne var egentlig begyndt ganske godt med oplægget til et nyt forbrugerprogram, der skulle styrke FDBs image.

Men købet af Irma i 1982 blev ikke vel modtaget alle steder, og blot få måneder senere i juni 1982 startede den såkaldte jagtskandale, som ødelage meget for FDB:
En række andre omlægninger af FDB betød, at 1980'erne blev en turbulent periode for mange medarbejdergrupper.

Mange af FFs medlemmer blev således berørt af bl.a. omlægningen af Arkitektkontoret, organisationsændringer omkring Anva og Viby Fabrikkerne samt RVTs frigørelse af FDB.

Det nye FDB
Forandringerne fortsatte.

I 1990 vedtog kongressen Det nye FDB, som betød, at FDB gik fra at være en grossist- og fabrikationsvirksomhed til at blive en detailvirksomhed.

De efterfølgende forandringer fik konsekvenser for mange af FFs medlemmer, og da foreningen fejrede sit 50 ås jubilæum i 1995, var der ikke mange produktionsvirksomheder tilbage i FDB.

I årene 1991-1995 så Brugskæderne, Lokal- Dagli- og SuperBrugsen, desuden dagens lys.

Året efter blev det til et farvel til FFO og FFs samarbejde med FDB-uddelerne, da sidstnævnte fusionerede med DU.

Endnu engang afviste DU et snævert samarbejde med FF.

Nye tider i Coop Norden
De næste mange år ændrede FF-medlemmernes funktioner sig i stor stil.
Med etableringen af Coop Norden i 2002-2006 blev FDB en del af nordens største dagligvarevirksomhed, og en ny mission og vision skulle sikre, at FDB skulle være en markant medlems- og forbrugerorganisation.

De næste år søsatte FDB flere forskellige kampagner. I 2010 indførte FDB en ny model for andelskapital, så nye medlemmer skulle betale for at få en andel i FDB. Samtidig introduceres et nyt fordelsprogram for alle medlemmer.

I 2013 samledes FDB under navnet Coop, og i 2015 fulgte Coops strategi »Sammen om bedre mad«.

Og siden er især den digitale udvikling i Coop gået stærkt.

De nye kampagner, programmer og tiltag har betydet flere funktionærstillinger på hovedkontoret og distributionscentrene. Men de opvejer langt fra de funktionærstillinger, som forsvandt med nedlukningen af FDBs tidligere produktioner.

DLO får et godt øje til FF
Ironisk nok blev det netop nu, da medlemstallet i FF var dalende, at uddelerene – som nu var samlet i DLO– fik øje på FF og foreningernes fælles interesser.

I begyndelsen af 2010'erne begyndte DLO så småt at stikke følere ud til FF, og i 2013 overtog DLO bogholder- og regnskabsopgaverne for FF.

Det var FFs daværende formand og nuværende afdelingsleder i DLO, Helle Christensen, der var genstand for den nye interesse. Og hun kunne godt se flere fordele ved en fusion ikke mindst i forhold til at løfte de daglige opgaver med håndtering af sager og medlemskontakt.

– En fusion var oppe at vende dengang, men vi så ikke nogen økonomisk fornuft i en fusion, og derfor sagde vi nej de første par år, husker Lene Kokholm.

Til gengæld blev fordelene ved at kunne deles om opgaverne, sparre med hinanden i personalesager og dække hinanden ind under ferie og fravær flere og flere. Og i 2015 sagde FF og DLO endelig ja til hinanden.

FF er til for medlemmerne
FF er i dag en faggruppe under DLO. FF er den forhandlingsberettigede faglige organisation for alle overordnede ansatte på Coops hovedkontor og distributionscentre.

Det betyder, at FF deltager i forbindelse med løngennemgang og overenskomstforhandlinger.

Samtidig yder FF faglig bistand til medlemmer i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, sygdom eller andre store forandringer af et medlems arbejdsvilkår.

Med fusionen fratrådte Helle Christensen som formand og blev i stedet ansat som afdelingsleder i DLO med FF som sit primære arbejdsområde.

Helle Christensen har da også fortsat kontor på Coops hovedkontor i Albertslund, hvor den klart største del af FFs medlemmer er ansat.

Ca. 85 pct. af medlemmerne er ansat på hovedkontoret, mens 15 pct er beskæftiget på et af Coops Distributionscentre i Albertslund, Odense Hasselager eller Aalborg.

FFs formand, Lene Kokholm, er ikke i tvivl om, at netop nærheden til medlemmerne er vigtig.

– Vores force er, at vi er dér, hvor medlemmerne er.

– Vi er aldrig mere end 5 minutter væk, og vi er der for medlemmerne, hvad enten de har brug for at sparre med os, hælde vand ud af ørerne, eller at vi skal deltage i en samtale med deres chef, understreger Lene Kokholm og fremhæver gerne, at Helle Christensen også er uddannet stresscoach.

– Vi får mange henvendelser omkring stress, og det gav derfor god mening at efteruddanne Helle som stresscoach. Det har mange medlemmer nydt godt af, siger Lene Kokholm.

Udover den faglige og personlige bistand har FF i 75 år holdt fast i sit hovedformål: »At styrke og bevare samhørigheden blandt FDBs og nu Coops overordnede personale og varetage fælles interesser« gennem »oplysende arrangementer«.

Tilbage i foreningens begyndelse i 1945 blev arrangementerne gerne afholdt på restaurant Karnappen i indre København.

Nu afvikles FFs arrangementer oftest i Albertslund. 1-2 gange om året inviterer FF sine medlemmer til fyraftensarrangementer, og foreningen går ikke af vejen for at skabe aktiviteter med andre faglige organisationer i Coop.

FFs 75 års jubilæum skulle da også helt i foreningens ånd have været fejret med en festlig sammenkomst. Det sætter Covid-19 desværre en stopper for.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J