Kontoret

Organisationen har hovedadresse på Markvangen 3, 8260 Viby J. og har satelitkontor på adressen Roskildevej 65, 2620 Albertslund. DLO beskæftiger syv personer med følgende opgaver:

Jens Erik Guldbjerg Iversen
Direktør
Tlf.: 8734 2297  / 5152 6484
Har det overordnede ansvar og varetager ledelsesopgaverne i DLO.
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO, primært i Uddelerforeningen og i Irma-gruppen.
Valgt for DLOs medlemmer til bestyrelsen i AP Pension.
Dige, René
Souschef
Tlf.: 8734 2294 / 6114 2294
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO, primært i Butiksfunktionærgruppen (BF Gruppen) som René er ansvarlig for.
René er tillige ansvarlig for DLOs medlemsservice og for de interne arbejdsgange på DLOs kontor.
Helle Christensen
Afdelingsleder
Tlf.: 4025 8008
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO - primært i Funktionærforeningen som Helle har ansvaret for.
Helle varetager Helle opgaver med Irma-gruppen og BF Gruppen efter behov, ligesom Helle også kan svare på mange spørgsmål omkring aftaler for uddeler og varehuschefer, fx ferie, barsel etc.
Helle har arbejdsplads på kontoret i Albertslund.
Anette Tjørnemark
Kontorassistent
Tlf.: 8734 2290
Har ansvaret for opgaver i A-kassen. Er også beskæftiget med opgaver for DLOs kredse og DLOs veteranklubber, samt
registrering af abonnementer og medlemmer. Opdatering af medlemssystem, udsendelser mv.
Mette S. Okkerstrøm
Bogholder
Tlf.: 8734 2295
Står for foreningens daglige bogholderi samt forefaldende kontoropgaver.
Mette står også for sommerhusudlejningen.
Malene Folke Sørensen
Journalist, Butikslederen
Tlf.: 2040 6021
Markus Hjelmager
Journalist, Butikslederen
Tlf.: 2762 1064
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J