Kontoret

Organisationen har hovedadresse på Markvangen 3, 8260 Viby J. og har satelitkontor på adressen Roskildevej 65, 2620 Albertslund. DLO beskæftiger otte ansatte med følgende opgaver:

Jens Erik Guldbjerg Iversen
Direktør
Tlf.: 8734 2297  / 5152 6484
Har det overordnede ansvar og varetager ledelsesopgaverne i DLO.
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO, primært i Uddelerforeningen.
Dige, René
Souschef
Tlf.: 8734 2294 / 6114 2294
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO, primært i Butiksfunktionærgruppen (BF Gruppen) som René er ansvarlig for.
René er tillige ansvarlig for DLOs medlemsservice og for de interne arbejdsgange på DLOs kontor.
Mikkelsen, Annette
Afdelingsleder
Tlf.: 4386 3997 / 2460 3997
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO - primært i Funktionærforeningen som Annette har ansvaret for.
Annette varetager opgaver med de øvrige medlemsgrupper efter behov.
Annette har arbejdsplads på kontoret i Albertslund.
Helle Christensen
Konsulent
Tlf.: 4025 8008
Medvirker i sagsbehandlingen af de løbende sager i DLO - primært i Funktionærforeningen. Da Helle kun har få timer om ugen, henviser vi til Annette Mikkelsen, hvis Helle ikke træffes på telefonen.
Mette S. Okkerstrøm
Bogholder
Tlf.: 8734 2295
Står for foreningens daglige bogholderi samt forefaldende kontoropgaver.
Mette står også for sommerhusudlejningen.
Nyrup Jensen, Anne
Studentermedhjælp
Tlf.: 8734 2290
Anne deltager i varetagelsen af de daglige administrative opgaver i DLO samt medlemsservice, herunder vedligeholdelse af medlemssystemet.
Malene Folke Sørensen
Journalist, Butikslederen
Tlf.: 2040 6021
Markus Hjelmager
Journalist, Butikslederen
Tlf.: 2762 1064
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J