Lederen

Tidligere problembarn ruller derudad

Det går op, og det går ned i Coop Koncernen. Sådan har det været i mange år, og det vil det nok blive ved med i fremtiden.
 
For ikke ret mange år siden leverede Coop rekordresultater, og der blev optimistisk meldt ud, at indtjeningen skulle forbedres med 100 millioner kr. hvert år, indtil det magiske tal på 1 milliard kr. på bundlinjen var i hus.
 
Sådan er situationen ikke i dag. 2016-resultatet blev som bekendt skuffende, og lige nu verserer der en fight mellem Coop og Jyllands-Posten, som på mærkværdig vis er kommet i besiddelse af udvalgte dele af Coops regnskab for årets første 8 måneder.
 
Coop vil ikke kommetrere de lækkede tal – udover at tallene langtfra er dækkende for den samlede udvikling i Coop i år. Ifølge Jyllands-Posten står det skidt til med resultaterne i Brugs-kæderne efter 8 måneder, og det er især det tidligere problembarn, Kvickly Kæden, som gør ondt på Coop. Kvickly Kæden var ellers lige kommet på ret køl med overskud for første gang i 2015, efter at varehuskæden havde haft underskud i alle årene, siden den første butik åbnede i 1961. Coop har som princip, at der kun kommenteres på økonomiske nøgletal, når der offentliggøres årsregnskab i april måned.
 
Mens vi spændt venter i godt et halvt år på at blive præsen-teret for de faktiske tal, kan vi glæde os over, at et andet tidligere problembarn, Coop Logistik, har vind i sejlene og leverer gode resultater på vigtige nøglepunkter.
 
Inde i bladet bringes en artikel om den tidligere så udskældte Coop Logistik-afdeling, som de sidste 3 år har vist en fremadstormende formkurve, efter at logistik-direktør Nicolaj Boysen og lederteamet i afdelingen startede en »rejse« med at forbedre sig på de 3 prioriteter: Kundetilfredshed, lønsomhed og medarbejder-tilfredshed.
 
Selvom der er blevet effektiviseret i stor stil i Coop Logistik i løbet af de 3 år, viser målinger, at det ikke har haft negativ effekt på 3 prioriteter – tværtimod.
 
Hvad lønsomheden angår, opnås der i 2017 en besparelse på 80 millioner kr. på at transportere varer ud til butikkerne i forhold til 2014-prisen – trods omkostningsstigninger på fx løn og transport. Butikkerne er samtidig blevet meget mere tilfredse med leverancerne fra Logistik, og medarbejdernes tilfredshed med at være ansat i Coop Logistik er væsentligt forbedret i perioden.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J