Artikel 1

Aarhus Food Festival fast del af Coops repertoire

Foreningsfolk fra Coop amba og medlemmer og medarbejdere fra 9 butikker i Aarhusområdet stod skulder ved skulder på årets Food Festival i Aarhus. Efter 5 år er festivalen nu en fast del af Coops repertoire af folkemøder.

– Der er en lille smule forsamlingshus over det, synes projektleder Nikolaj Jæpelt og slår med en fejende bevægelse armen ud over folkemængden foran og imellem Coops telte på Aarhus Food Festival.

Solen har uventet fundet frem til Tangkrogen i Aarhus denne første weekend i september. Det er også sidste weekend i Aarhus Festuge, og de 2 ting tilsammen er noget, østjyderne forstår at sætte pris på.

Omkring 31.000 besøgende lagde vejen forbi den 6. udgave af Aarhus Food Festival, og de fleste nåede omkring Coops telte, som lå lige til højre for indgangen.
Her stod medarbejdere fra Coops foreningssekretariat for andet år skulder ved skulder med de godt 50 bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, familier og andre frivillige fra 9 af Brugskædernes butikker i Aarhusområdet.

Flere om det grove og sjove
Samarbejdet på tværs af forening og butikker er godt for Coops aktiviteter på festivalen, lyder det enigt fra projektleder Nikolaj Jæpelt, intern HR og adm. Erminia Chimento (begge fra foreningssekretariatet i Coop amba) og bestyrelsesformand i Coop LokalBrugsen Vorrevangen, Jens Peter Schytte.

– Jeg synes, vi har fundet en god fordeling, hvor vi i foreningssekretariatet koordinerer indsatsen og sikrer, at Coops område på Aarhus Food Festival ligner resten af Coop, siger Nikolaj Jæpelt.

Foreningssekretariatet sørger for, at temaerne på Aarhus Food Festival spiller sammen med Coops madagenda og indsatserne for bedre madoplevelser, bedre dyrevelfærd og bedre samarbejde med medlemmerne.

Til gengæld stiller de lokale butikker og deres bestyrelser med frivillige, der snitter grøntsager, brygger kaffe, passer hoppeborg og ikke mindst snakker med de mange besøgende. Ligesom det er butikkerne, der i fællesskab leverer råvarer til festivalens boder.

– Man kan sige, at vi skaber rammerne, som de frivillige fylder ud, siger projektlederen.

Og den model passer butikkerne godt.

– Vi er blevet flere om det grove arbejde, efter at foreningssekretariatet er gået med ind i arbejdet – så nu kan vi andre i stedet koncentrere os om det sjove, siger Jens Peter Schytte med et grin.

Fast del af Coops repertoire
Bestyrelsesformanden i Coop LokalBrugsen Vorrevangen i det nordlige Aarhus var sammen med en bestyrelseskollega, Preben Damgaard Sørensen fra bestyrelsen i Coop Kvickly Bruuns Galleri, initiativtager til at samle Brugskædernes butikker i Aarhusområdet om en fælles Coop-stand på festivalen. Det var i 2011-2012, da festivalen startede. Efter blot 5 års deltagelse er idéen forvandlet til en tradition.

Flere af de frivillige hjælpere på pladsen er også gengangere, for hvem det er blevet en tradition at stå i Coops boder på pladsen, og for at styrke fællesskabet mellem butikkerne yderligere, har man i år besluttet at holde 2 fælles-spisninger for de frivillige.

Mens torsdagens fællesspisning lå i forlængelse af arbejdet med at etablere pladsen og havde et skær af introduktion til weekendens opgaver og arbejdsplaner, var fællesspisningen lørdag aften anderledes festlig. Her mødte Coop ambas bestyrelse op på festivalen efter at have holdt bestyrelsesmøde i Aarhus, og GoCook kokken Gorm Wisweh bespiste 70 personer til fællesspisning i teltet.

– Det var super hyggeligt, synes Nikolaj Jæpelt, der oplever, at sammenholdet mellem de frivillige bliver stærkere for hvert år.

Det samme oplever Jens Peter Schytte, der som tovholder på Coop-holdet også går rundt med en vagtplan i lommen. På den er alle frivillige og deres opgaver noteret, og listen tæller også frivillige fra andre butikker end de 9 deltagende. Bl.a. har Coop Kvickly Randers været aktiv i år, og varehusets bestyrelse planlægger at deltage fuldt ud til næste år.

Ny planlægning er i gang
At der bliver et Coop-telt på Aarhus Food Festival til næste år er givet. Og planlægningen af det begynder sådan set allerede nu i forbindelse med evalueringen af årets indsats.

– Det begyndte vi på sidste år for på den måde at reducere antallet af møder, forklarer Jens Peter Schytte.

Tidligere mødtes formænd og uddelere/butiksledere fra de deltagende butikker 3-4 gange om året, for at planlægge festivalen. Siden foreningssekre-tariatet er kommet med er antallet af møder reduceret til 3 møder årligt og nu for en mindre arbejdsgruppe på 6 personer fra de lokale butikker samt projektfolkene fra Coop amba.

– Nu ved formændene og uddelerne, hvad det går ud på, så vi kan værre færre i gruppen, og det er en fordel, når man skal finde tid til at mødes, siger Jens Peter Schytte.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J