Artikel 2

Coop logistik kører efter planen

Stemningen er vendt i Coop Logistik, som tidligere fik meget kritik. Nu er lønsomheden forbedret væsentligt, og både butikkerne og logistik-medarbejderne er mere tilfredse.
 
Bedre kundetilfredshed, bedre lønsomhed og bedre medarbejdertilfredshed. Coop Logistiks formkurve er kun gået opad, efter at logistikdirektør Nicolaj Boysen og lederteamet i afdelingen startede en »rejse« med at forbedre sig på netop de 3 ovennævnte prioriteter.

– Levering af varer til de knap 1200 butikker i Coop-systemet er utroligt kompleks. Hér bliver man aldrig færdig med at forbedre sig eller optimere. Men jeg synes, vi er nået langt, siger Nicolaj Boysen, der blev logistikdirektør for snart 3 år siden efter en del år i forskellige stillinger i Coop.

Han var også med på holdet i 2012, hvor afdelingen stod i en modsat situation med stigende omkostninger, dårlig kundetilfredshed og lav medarbejder-tilfredshed.
 
Logistikhjul
I 2014 tog Nicolaj Boysen sammen med 3 andre ledende medarbejdere, Claus Byskov, Stephanie Hayes og Hanne Haubert, tyren ved hornene og udstak en ny retning for at sikre større stablilitet i Logistik.

– Tidligere var der en tendens til kun at kigge på omkostninger. Der blev superoptimeret uden at tænke på resten.

– Vores holdning er, at det hele hænger sammen, og derfor introducerede vi »Logistik-hjulet«, der illustrerer, at der skal være balance i vores 3 prioriteter: Kundetilfredshed, lønsomhed og medarbejder-tilfredshed, siger logistik-direktøren.

Der blev med andre ord taget fat på helheden, og ifølge Nicolaj Boysen var der ikke noget, der var helligt.

Han nævner i flæng, at der i løbet af de 3 år er arbejdet på at automatisere, konsolidere og sammenlægge lagrene. Samtidig er der arbejdet meget med optimering af processerne på lagrene.

– Derudover har vi indført nye systemer og løbende organiseret os i forhold til de udfordringer, vi har haft, fortæller han.
 
Prisfald på 29 øre pr. kolli
Der er blevet effektiviseret i stor stil, og det har kostet jobbet for en række af de 1900 Logistik-ansatte, der er fordelt over hele Danmark.

Men ifølge målinger har det ikke haft effekt på hverken lønsomheden, kundetilfredsheden (butikkerne) eller med.arbejdertilfredsheden – tværtimod.

I perioden fra 2014-2017 er lønsomheden – altså udgiften for at transportere varer – faldet fra 6,98 kr. pr. kolli til 6,69 kr. pr kolli. Det vil sige, at prisen for at transportere en kolli fra leverandør til butik er faldet med 29 øre pr. kolli.

Nu lyder 29 øre ikke af det store. Men vi taler om, at der flyttes 278 millioner kolli i 2017, så det er en besparelse på 80 millioner kr. i forhold til 2014-prisen – trods alle omkostningsstigninger som fx løn og transport.

– Vi har gjort en masse for at øge dialogen med butikkerne og involvere dem. Vi har bl.a. inviteret ansatte i butikkerne på workshops for at tage dem med på råd om, hvordan vi gør tingene smartest i forhold til butikkernes ønsker.

Med en fortid som ansat i Kvickly xtra Nørresundby har Nicolaj Boysen en forståelse for butikkernes behov, og som udgangspunkt prioriterer han butiksinvolvering i alle projekter, Coop Logistik sætter i søen.

– Dét, at involvere butikkerne, er nøglen til at lande de rigtige kompromisser. Og jeg er ikke i tvivl om, at vores fremgang i kundetilfredshed på 4 point fra 2014 til 2017 skyldes, at vi tænker butikkerne ind i dét, vi gør. Det har været filosofien på hele vores »rejse«.
Med en kundetilfredshed på 95,5 point mener han, at Logistik nogenlunde har ramt et niveau, som er opnåeligt.

– Vi har 4500 leverancer hver dag, og antallet af kolli pr. uge løber op i 5,3 millioner, så der vil ske fejl. Derfor tror jeg, det bliver svært at nå over den seneste måling på kundetilfredshed på 95,5 point.

At det er store tal, der opereres med i Logistik understreges af, at lastbilerne hvert år kører ca. 40 millioner km på de danske landeveje rundt til butikkerne. Det svarer til 50 ture til månen og tilbage igen!
 
NPS-score fra 4 til 55
Endelig er der medarbejdertilfredsheden, som indgår i »Logistikhjulets« tre prioriteter. Hér er NPS-scoren gået markant frem, og ved den seneste måling i 2017 blev scoren på 55 mod en score på blot 4 i 2014. Før 2014 lå scoren endda på minius!

– Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at forbedre de ansattes tilfredshed med at være ansat i Coop Logistik – til trods for at der er blevet færre, pointerer Nicolaj Boysen.
Så sent som i august blev der skåret 25 pct. af medarbej-derstaben i Coop Logistik Vareforsyning, og tidligere er der skåret hele ledelseslag væk i Logistik. Den markant bedre NPS-score fra 2014 til 2017 forklarer han bl.a. med, at ledelsen har skubbet ansvarsopgaver ned i organisationen.

– Vi har simpelthen overladt meget mere ansvar til medarbejderne. Det har været en god beslutning. Derudover har vi taget en masse andre initiativer, fx har vi oprettet en intern kommunikations-app til med-arbejdernes telefoner.

– Mange af vores 1900 ansatte sidder ikke ved en computer, så derfor er det smart med en Coop Logistik-app, som vi bruger til at kommunikere med medarbejderne. Det er informationer af både faglig og social karakter.

– Med appen sikrer vi os, at alle får den kommunikation, vi sender ud.

Logistikdirektøren er over-bevist om, at klar og tydelig kommunikation om, hvad der sker i virksomheden, er med til at sikre et større »ejerskab« hos de ansatte. For at skabe en god trivsel er der også lavet arbejdsgrupper, der netop har til formål at sikre, at Coop Logistik bliver en bedre arbejdsplads. Coop Logistik er også røget med på crowdfunding-bølgen.

Der er givet 200 kr. til hver medarbejder, som de skulle blive enige om at bruge til interne logistik-projekter. Pengene er bl.a. spenderet på et truckværn, der beskytter mod påkørsel, og på lageret i Vejen er man blevet enige om at indrette et motionsrum for at styrke kroppen. I Aalborg har man derimod valgt at holde en Logistik-dag, hvor familierne kom på besøg.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J