Artikel 2

Coop vil i emballage-eliten

En ambitiøs emballagestrategi skal gøre Coops emballage til den mest bæredygtige i verden. 4.000 produkter skal nu gennemgås og emballage skal udskiftes.

Danskerne vil få deres daglig-varer i ny, mindre miljøbelastende indpakning de kommende år.

Plastik, metal og glas vil blive erstattet af pap, papir og bioplast, og står det til Coop, skal forbruget af plastik i emballager og engangsprodukter reduceres med 25 pct. frem mod 2025.

Det fremgår af en ny emballagestrategi, som skal løfte Coop op i eliten af bæredygtig emballage.

Som et led i den nye plan går Coop nu i gang med systematisk at forvandle emballage for alle koncernens egne mærker, så dagligvarerne fremover vil være pakket på en langt mere bæredygtig måde.

Det indebærer, at ca. 4.000 produkter bliver gennemgået, og deres emballage vil blive udskiftet med emballage, der enten kan genanvendes, er produceret af genanvendelige materialer eller er fornybare materialer – altså naturmaterialer, som dannes på ny i naturen, fx fra planter.

Samtidig vil der blive kigget på, om emballagen bidrager til at reducere madspild – og så skal forbruget af plastik reduceres kraftigt.

Signe Frese, Coops direktør for CSR, siger om baggrunden for Coops nye emballagestrategi:

– I dag oplever mange forbrugere, at de bærer kæmpe mængder af emballage direkte i skraldespanden, når de kommer hjem fra supermarkedet. Og de oplever de voksende problemer med plast i naturen. Det er de trætte af. Derfor gør vi noget ved det nu, for vi har en del af nøglen til at skabe en grøn omstilling, siger Signe Frese og peger på 3 grunde til, at den ambitiøse plan kommer netop nu:

Kunder og medlemmer stiller krav om mindre emballage og mere bæredygtighed

Teknologien har udviklet sig de seneste 10 år, så der i dag er langt bedre muligheder for at producere bedre emballager mere bæredygtigt

Det er nødvendigt af hensyn til verdens tilstand, hvor der i dag er et uholdbart højt ressourceforbrug.

Kæder udfaser plastik
Coops emballagestrategi kommer i kølvandet på flere konkrete tiltag for at fjerne plastik i dagligvarebutikkerne herhjemme.
Netto indførte i april pant på plastikposer – et forsøg som netop nu testes i discount-kædens butikker på Fyn.

Rema 1000 vil have hele dagligvare- og fødevarebranchen til at bruge genanvendelige kødbakker.

Og Salling Group erklærede i slutningen af maj, at koncernen inden for 3 år vil stoppe salget af al engangsbestik i Føtex, Netto, Bilka og Salling.

Opgør med vatpinde af plast
Kort tid efter fulgte Coop trop og meddelte, at koncernen stopper salg af vatpinde af plast og fremover udelukkende vil sælge vatpinde af bæredygtigt FSC-certificeret papir.

Allerede på det tidspunkt erklærede Signe Frese, at Coop fremover kommer til at have en langt mere kritisk brug af plastik i egne varer.

– Og vi kommer til at træffe langt mere miljørigtige valg af materialer, når vi sætter produkter på markedet. Selvom plastik i nogle sammenhænge kan have mange miljømæssige fordele, som mange forbrugere ikke nødvendigvis er opmærksomme på, så er der også tilfælde som dette, hvor papir klart er den bedste løsning for miljøet, siger Signe Frese.

Plastik forurener havene
Problemet med fx vatpinde opstår, når de skylles ud i toilettet.

Hermed risikerer vatpindene enten at forstoppe maskineriet i de danske rensningsanlæg, eller også suser de lige igennem og ender i naturen.

Undersøgelser af danske strandområder viser, at vatpinde udgør en væsentlig del af det affald, der findes på de danske strande.
En problemstilling som også ses i resten af verden, hvor 10 plastikprodukter er årsag til 70 pct. af plastikforureningen på strande og i havene.

Strategi forpligter
Coops nye emballagestrategi falder dermed fint i tråd med tiden, og Danmarks Natur-fredningsforening hilser da også såvel udfasningen af vatpinde af plastik og hele emballage-strategien velkommen.

– Det er et utroligt positivt resultat. Vi anerkender Coop for at have taget opgaven på sig og løst den særdeles seriøst. Vi glæder os over, at der ikke bare er tale om symbolpolitik og indsatser, der mest har markedsføringsværdi. Men det forpligter også – nu er forventningerne, til at Coop når sine mål, sat højt, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Plastindustrien følger med
Også i plastindustrien er man opmærksom på problemerne med plastikforurening og bl.a. derfor tog man for et års tid siden initiativ til at etablere et forum, hvor emballagevirksomheder, råvareproducenter, designere, supermarkeder, NGO’er, videns-institutioner, recycklere, politikere mf har medvirket.

Forum for cirkulær plastemballage fremlagde i maj en manual til, hvordan fremtidens emballage skal designes, et konkret eksempel på hvordan hustandsindsamlet affald kan bruges til nye emballager samt en anbefaling til, hvordan affaldssorteringen i Danmark bør ensrettet.

Miljøpolitisk chef i Plast-industrien, Christina Busk, siger om forummet:

– Der ligger et stort uudnyttet potentiale i at blive bedre til at genanvende plasten fra vores emballage – både miljø- og forretningsmæssigt. Men det er ikke noget, vi bare lige gør. Skal det lykkes, så kræver det samarbejde, og det er baggrunden for, at vi har taget initiativ til Forum for cirkulær plastemballage. Jeg er virkeligt stolt af den store indsats, som så mange forskellige aktører har lagt i forummets arbejde, og af de resultater, der er kommet ud af det, siger Christina Busk.

Coops CSR-direktør, Signe Frese, sidder med i forummet, og hun fremhæver, at forbrugerne i stigende grad efterspørger miljø-rigtige løsninger.

– Vi ved fra undersøgelser, at kunderne i vores butikker er meget opmærksomme på netop plastemballagen. Der er en klar efterspørgsel efter, at vi gør alt, hvad vi kan for at minimere emballagens miljøaftryk. Den efterspørgsel giver nogle sunde økonomiske incitamenter til alle i værdikæden til at udvikle den miljørigtige emballage og betyder, at det også økonomisk giver mening at satse grønt.

Handleplan og lov på vej
Politisk har udfordringerne med plastik i naturen også stor bevågenhed.

Europa-Kommissionen har netop fremsendt et lovforslag, der skal reducere mængden af plastik i bl.a. dagligvare-branchen (se artikel til højre).

Men også på Christiansborg er plastikforurening et varmt emne.

Danmarks nye Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, forventer at kunne fremlægge en ny plasthandleplan efter sommerferien.

Ifølge altinget.dk mindede ministeren på Plastindustriens årlige plastdag om, at plastik er dilemmafyldt farvand.

– Den fantastiske blå IKEA-pose, som de fleste benytter sig af, er et godt billede på, hvad det er for nogle muligheder, plastik giver os. Men plastik rummer også store og væsentlige udfordringer, når det ender de forkerte steder, sagde Jakob Ellemann-Jensen ifølge altinget.dk.

Også rød blok i Folketinget er ivrige efter at dæmme op for plastikforureningen i Danmark. Socialdemokraterne præsenterede i begyndelsen af maj deres udspil: »Danmark skal igen være en grøn stormagt – en klima- og miljøpolitik, der samler Danmark«.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J