Udviklingsfonden for FF


Udviklingsfonden for Coop-funktionærer har som formål at yde bidrag til faglig og personlig efteruddannelse og udvikling for medlemmer af Funktionærforeningen i Coop. Nærmere oplysning kan ved henvendelse til Helle Christensen på tlf. 4025 8008.

Projekter som fonden kan yde støtte til, kan eksempelvis være:
•foredrag
•på vej hjem møder
•virksomhedsbesøg
•studierejser mv.

Der kan ikke ydes driftsstøtte til kurser som medlemmer i forvejen får af COOP Danmark A/S.

Udviklingsfond - skema.doc

Ansøgningsskema sendes til DLO/Funktionærforeningen, Att.: Helle Christensen, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, postcenter R65 4225 eller mailes til hc@d-l-o.dk
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J