Nytårsinterview Bolander

2024 skal bringe optimismen tilbage i Coop

gennem lokale ambassadører

Så er vi endnu en gang nået til den tid på året, hvor vi alle begynder at se frem mod det næste år. Nogle har måske allerede lagt de helt store planer for 2024, og andre tager det lidt mere afslappet. Derfor er det også blevet tid til at høre fra Coop ambas formand, Lasse Bolander, hvad vi kan forvente os af 2024.
 
Af Markus Hjelmager
 
2023 blev et år med forandringer i vores gode gamle Coop. Otte kæder er blevet til tre, Irma er så småt ved at forsvinde fra det sjællandske landskab, og både Coop-kæden og Brugsen har set dagens lys.

Samtidig er hele governance-modellen for de øverste organer i Coop amba og Coop Danmark blevet ændret, så der ikke længere sidder den samme person som formand for begge poster. Coop One har nået sin længeventede afslutning, og ja, Coop har også solgt ejendomme, inklusive servicekontoret, for en milliard kroner. Det var de store dagsordener fra 2023.

Det har med andre ord været et år med mange store beslutninger og nok også lidt panderynker hos den øverste ledelse.
 
– Det er ingen hemmelighed, at vi de seneste par år har været hårdt ramt af inflationskrisen, men vi har også taget mange store og svære beslutninger, som vi tror på, vi kommer til at høste 
frugterne af på sigt. Det har kostet rigtig mange penge, med blandt andet udrulningen af 365 discount, men vi tror på, at vi har gjort det rigtige og er på rette vej igen, siger Lasse Bolander og fortsætter.

– Jeg synes også, jeg kan fornemme en snigende optimisme, når jeg er ude og besøge butikkerne og deres bestyrelser. Det står lidt i kontrast til, hvordan det så ud i 2022, hvor det hele virkede lidt mere sort.

Coop har ligesom mange andre i dagligvarehandlen været presset fra mange sider det seneste år, som er kommet på bagkant af nogle meget turbulente år. Ikke kun for Coop, men generelt. Først med corona, dernæst krigen i Ukraine, høj inflation og hvad der ellers har påvirket priser og danskernes forbrugsvaner. Men nu ser vi fremad.

Fællesskaber og ambassadører
Lasse Bolander er for nuværende »kun« formand for Coop amba og udtaler sig derfor primært om foreningen og medlemsdemokratiet. Men der er bestemt også meget at snakke om.
For de mange medlemmer af de lokale brugsforeninger rundt omkring i landet spiller en stor rolle i at vende de røde tal til sorte.

– De medlemsvalgte spiller en stor rolle som ambassadører for butikken i lokalsamfundet, og de er med til at trække flere kunder ned i den lokale brugs. Bestyrelserne bidrager derfor helt klart til at skabe en sundere forretning,

Gennem sit virke besøger Lasse Bolander mange butiksbestyrelser og brugsforeninger og møder dem, der gør meget for de lokale foreninger og Coop som helhed.

– Derfor er det også vigtigt, at vi i 2024 fortsætter med at arbejde på at skabe endnu flere lokale fællesskaber med andre foreninger i lokalsamfundet. Samarbejde på tværs af vores bestyrelser er også vigtigt, for vi kan lære af hinanden. Det forsøger vi blandt andet gennem vores Coop Festival, hvor vi samler medlemsvalgte, varehuschefer og uddelere til en dag, der viser os selv og hinanden, at vi står sammen og sikrer fælles retning i både gode og udfordrende tider, siger Lasse Bolander.

Udover Coop Festival, der vender tilbage i 2024, fremhæver Lasse Bolander Coops demokratiuge og Cooptober som gode eksempler på, hvordan man i Coop kan samle mange mennesker omkring foreningen.

Forstå Coop
Noget andet Lasse Bolander gerne vil fremhæve i det kommende år er, at alle os, der har interesse i Coop og generelt andelsbevægelsen, skal være bedre til at forklare dem, der ikke kender hele Coops setup så godt, hvordan det egentlig hænger sammen.

– Jeg synes også, vi har en stor opgave i at forklare danskere og faktisk også medierne, hvordan Coop egentlig hænger sammen. Vi er jo ikke som alle andre virksomheder, hvor det er nogle få, der tager beslutningerne og ikke et landsråd, som vi har. Det betyder også, at man i Coop hører dem, der er uenige i de beslutninger, der tages, og så hedder det jo med det samme, at der er krise og alt muligt andet internt i Coop, uden at det er tilfældet, forklarer Lasse Bolander. Det er bare demokratiet, der arbejder.

En opgave, som ligger i alles interesse for Coops bedste. Det betyder nemlig også, at Coop ikke er som de andre, og det skal ifølge formanden fremstå som en styrke og ikke en svaghed, som det nogle gange gør i medierne.

– Vi har tit fået skudt i skoene, at fordi Coop er medlemsejet, og der er mange om at tage beslutningerne, så kan vi ikke tage de svære beslutninger. Men det har vi i hvert fald bevist i 2023, at vi godt kan, også selvom alle ikke er fuldstændig enige om alt, siger Lasse Bolander.

Lasse Bolander mener faktisk, det er en styrke for Coop, at magten ikke alene ligger på direktionsgangene. Fremadrettet kunne han også godt, uden at være indblandet i rekrutteringsprocessen, forestille sig, at med den nye governance-model vil en kommende ny formand for Coop amba være mere til stede i samfundsdebatten, end han selv har været. Det kunne også give et bedre indblik i Coops verden.

Ny governance
Som vi lige har taget hul på, blev 2023 også året, hvor formandsposterne i Coop amba og Coop Danmark blev opdelt. Den 1. oktober overtog Jeff Gravenhorst posten som formand for Coop Danmark, og til foråret træder Lasse Bolander tilbage som formand, en rolle han overtog i 2008. Men hvorfor ændrer man på det system, der har været gældende så mange år?

– Sådan helt lavpraktisk kan man sige, at det er med tanken om, at to hjerner er bedre end én. Samtidig adskiller vi også ejerrollen fra driftsrollen

Med ændringen i formandsposterne følger også en ny 12-års regel. Det betyder, at en enkelt person ikke længere kan sidde i Coop ambas bestyrelse i mere end 12 år. Det har dog ingen indflydelse på de menige medlemmer af Landsrådet, hvor der ikke er nogen tidsbegrænsning.

Lasse Bolander har som bekendt også været formand i Coops datterselskaber Coop Bank og Coop Invest. Også her skal der findes nye eksterne formænd, så der til næste år sidder fire forskellige på posterne.

– Opdelingen af alle posterne giver nogle flere øjne på opgaverne, men det kræver også mere koordination og kommunikation. Da jeg sad som formand på alle fire, vidste jeg jo hele tiden, hvad der foregik hvor, og kunne derfor informere de steder, det var relevant løbende. Sådan bliver det ikke længere, det bliver lidt mere formelt nu, forklarer Lasse Bolander.

Som beskrevet håber Coop ambas formand det kommende år, og årene derefter, at involvere sig mere i den politiske debat, når det giver mening.

– Jeg håber, at der med den nye model bliver plads til at være mere debatterende som formand for Coop amba. Et godt eksempel kunne være i forbindelse med de nye regler for køb af alkohol og unges alkoholforbrug. Her kan vi som Danmarks største forening må lade os høre, fortæller Lasse Bolander.

Det blev dermed de sidste ord fra Lasse Bolander på denne side af nytåret. Han ønsker jer alle godt nytår og glæder sig til at se jer alle i det nye år, måske endda til Coop Festival 9. marts. Godt nytår.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J