Nytårsinterview Bolander

Coops formand, Lasse Bolander, er optimistisk af natur og glæder sig over, at Coop i 2022 er nået i mål med store projekter som Coop One og udrulningen af Coop 365discount. Det levner luft til nødvendige og radikale forandringer og forenklinger i 2023.

Coop-formand er optimist af natur – men det ser svært ud

2022 var et svært år for hele dagligvarebranchen, og set med forbrugernes øjne, er der ikke mange lyspunkter forude. Det kræver derfor radikale forandringer og forenklinger at sikre, at brugsbevægelsen og Coop også står stærkt i fremtiden, forudser Coops formand, Lasse Bolander, i dette nytårsinterview.

Af Malene Folke Sørensen

Coops formand, Lasse Bolander, er egentlig ret optimistisk af natur. Men han medgiver, at der set med forbrugernes øjne ikke er mange lyspunkter lige nu.

Energipriserne stiger, inflationen rundede sidste år 10 procent, og forbrugertilliden er faldet i takt med, at fødevarepriserne er steget. Selv pensionsopsparingen er blevet mindre værd, og årets sidste måneder i 2022 bød på historier om danskere, som springer måltider over, simpelthen fordi de ikke har råd til at købe mad.

Krisens omfang kan aflæses direkte i Coops og brugsforeningernes resultater, og der findes næppe et supermarked, varehus eller discountbutik under Coops brand, som ikke er mærket af faldende avance i 2022.

Desværre ser 2023 også svær ud.

– Alt tyder på, at forbrugerne trader endnu mere ned, og det bliver endnu mere dystert, hvis arbejdsløsheden også begynder at stige, lyder det bekymrende fra Coops formand.

Hverken han eller andre kan pege på et hurtigt quick fix af krisen – men Coop har foretaget de første hårde skridt til at forandre og forenkle organisationen, så brugsbevægelsen og Coop også står stærkt i fremtiden, fremhæver Coop-formanden.

– Vi har nok aldrig før set en krise af samme omfang i vores historie. Og det vilde er jo, at da vi stod i foråret 2020, hvor corona ramte, så tænkte vi, at det var den mest dramatiske tid i mands minde. Desværre er den krise, vi oplever nu, også den mest dramatiske i mands minde, siger Lasse Bolander og fortsætter:

– Men vi overvandt corona-krisen på grund af en kæmpe indsats fra hele organisationen. Nu er vi så igen nødt til at tage nogle store greb nu, for at ruste os til fremtiden. Jeg oplever heldigvis, at der er en forståelse og accept i både butikker og baglandet af, at det er nødvendigt.

Radikale forenklinger
Coop tog allerede i det forgangne år fat på at forenkle organisationen.

I slutningen af april besluttede Coop Danmark at finde besparelser for 200 millioner kr. herunder halvdelen på servicekontoret, hvor der blev nedlagt omkring 100 stillinger.

Samtidig blev det besluttet at sætte turbo på udrulningen af Coops nye lavpriskæde, Coop 365discount – en beslutning som blev yderligere skærpet i september, hvor Coop valgte at reducere antallet af kæder fra seks til fire kæder, ved at omlægge alle danske fakta-butikker til Coop 365discount inden årsskiftet og ved at samle Kvickly og SuperBrugsen i én og samme kæde, som derved blev landets største supermarkedskæde.

– Coop er jo af gode grunde en kompliceret organisation. Vi dækker hele Danmark og har butikker i både storby og landsby, og vi har selvstændige brugsforeninger og Coop-ejede butikker. Den store diversitet med mange kæder øger kompleksiteten, hvilket også påvirker økonomien. Når vi nu fx. samler alle lavprisbutikker i én i stedet for to kæder, så forenkler vi helt automatisk indkøb, logistik og it. Betjeningen af butikkerne bliver lettere, og det betyder færre fejl, siger Lasse Bolander om forenklingerne, som formanden forventer at se endnu flere af i det nye år.

– Coop Danmark er nødt til at få omkostningerne ned, ellers har vi ikke den indtjening, som vi skal bruge til at investere i kundemøder i fremtiden. Så det er ikke til diskussion, at vi står overfor radikale forenklinger, pointerer han og slår samtidig fast at kortsigtede spareplaner ikke er nok i den aktuelle krise.

– Løsningen er ikke at køre en grønthøster hen over forretningen. Vi skal ændre måden vi driver Coop på, siger Lasse Bolander.

Overskud til forandringer
Coop-formanden er dog fuld af fortrøstning, når det gælder fremtiden og et forandret Coop.

Udrulningen af Coop 365discount viser, at Coop kan agere hurtigt og forstår at trække på samme hammel, når det gælder. Konverteringen er sket i ekspresfart og de første prognoser viser, at kunderne er glade for Coops nye lavpriskoncept, der præsterer bedre end de tidligere fakta-butikker.

2022 blev også året, hvor Coop nåede i mål med udrulningen af Coop One. Tilbage venter et sidste rul F for finans, men alle varekategorier er nu samlet i samme SAP-system, hvilket allerede kan mærkes i butikker og bagland. Det er slut med at arbejde i flere forskellige systemer, og der skal ikke længere afsættes personaletimer til oplæring og undervisning i nye systemer.

– De sidste mange år har vi brugt mange ressourcer på udrulningen af Coop One, og vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil lave andre store forandringer imens.

– Kompleksiteten har hæmmet os længe, men vi har afsluttet århundredets it-projekt med Coop One, og Coop 365discount har fået fast grund under fødderne. Så nu er der tid og overskud til at skrue på nye knapper, siger Lasse Bolander og varsler et forandringernes år i 2023.

Medlemsdemokrati i udvikling
Blandt de første opgaver er at fortsætte udviklingen af Danmarks hurtigst voksende discountkæde, Coop 365discount, og Danmarks største supermarkedskæde, Kvickly / SuperBrugsen, som på et tidspunkt får et nyt fælles navn.

De to kæder er Coops nye superkæder, lød beskrivelsen, da de blev præsenteret i september 2022. I det nye år skal superkæderne styrkes yderligere, ligesom Dagli'Brugsen kæden skal finde sit nye ståsted uden konstant at skulle sammenlignes med søstrene i Kvickly og SuperBrugsen. Også Irma kæden skal i 2023 finde sit ståsted i et fremtidigt dagligvaremarked.

Men medlemsdemokratiet og det at være en medlemsejet virksomhed er fortsat rettesnoren i Coop.

– Medlemmerne er og bliver vores grund-DNA i Coop og brugsforeningerne, og det bliver de ved med at være, understreger Lasse Bolander.

Forandringerne af kæderne ser han som nødvendige og oplagte forenklinger.

– SuperBrugsen / Kvickly bliver det nye fyrtårn i brugsbevægelsen. Kæden kommer til at præsentere brugsbevægelsens ypperste, og det bliver den kæde, som svinger taktstokken.

– Coop 365discount bliver kæden, hvor man handler, hvis det skal give mening. Irma er for de beviste og kræsne forbrugere, og butikkerne i Dagli'Brugsen får lov at bestemme meget mere selv. De skal drives helt lokalt og har en søsterkæde i SuperBrugsen / Kvickly, som de kan plukke varer fra, siger Lasse Bolander, der også ser for sig, at medlemsstyret og arbejdet i brugsbestyrelserne vil forandre sig i fremtiden.

– Jeg tror, vi kommer til at se, at bestyrelsernes rolle i SuperBrugsen / Kvickly bliver en anden end i Dagli'Brugsen, vurderer Coops formand.

Bestyrelsernes nye roller
Allerede i dag er der forskel på at være bestyrelsesmedlem i en brugsforening og i en Coop-ejet butik. Fremover bliver der formentlig forskel fra butik til butik.

– På sigt tror jeg, vi kommer til at se, at bestyrelsesrollerne i SuperBrugsen / Kvickly kædens bestyrelser bliver anderledes end i Dagli'Brugsens bestyrelser, vurderer Lasse Bolander, der forudser, at især Dagli'Brugserne vil trække på flere frivillige omkring butikkerne.

– Dagli'Brugsen bliver den lokale butik, og bestyrelserne kommer til at være endnu mere aktive end i dag, mener Coop-formanden, som også er overbevist om, at det bliver lettere at tiltrække frivillige, der gider give en hånd med, når butikkerne sættes mere fri.

– I fremtiden kan jeg godt se for mig, at der er en gruppe frivillige, som henter brugt inventar på en trailer, hvis det er bedst og billigst for butikken, siger han.

Bestyrelsesrollen i Dagli'Brugsen kommer tættere på butikken og på lokalområdet i takt med, at butikken indtager rollen som det lokale omdrejningspunkt.

Anderledes bliver det at være bestyrelsesmedlem i en SuperBrugsen / Kvickly i et større bysamfund.

– Der er et andet ledelseslag i SuperBrugsen / Kvickly, og derfor er opgaverne for bestyrelsen anderledes end i Dagli'Brugsen. I de større bysamfund bliver bestyrelsesmedlemmerne i langt højere grad ambassadører for kunderne i forhold til butikken. De kommer nok også til at blive mere digitale, mener Lasse Bolander, der også ser for sig, at bestyrelser kommer til at arbejde med kundepaneler og andre former for digital involvering af medlemmerne.

– Det gør de allerede i brugsbevægelserne i Sverige og Norge, fortæller Lasse Bolander og tilføjer:

– Og så er det oplagt for bestyrelserne at samarbejde med andre foreninger i området, siger han om bestyrelsernes nye roller i det kommende år og tillader sig et øjeblik at se endnu længere ud i fremtiden.

– På sigt skulle det gerne bliver sådan, at en bestyrelse tager ansvaret for en hel by eller bydel. For hvorfor siger vi ikke bare, at bestyrelsen i fx. Kvickly Vordingborg repræsenterer Coop i hele Vordingborg, og så kan vi også hænge opslag op i Coop 365discount og andre butikker, tænker Lasse Bolander højt og viser, at han tror på Coop også i fremtiden.

– Der er lyspunkter, og krisen varer ikke ved. Vi ved bare ikke, hvornår inflationen jævner ud, og priserne stopper med at stige. Derfor er alle planerne baseret på, at krisen varer længe. For vi vil ikke sidde bagefter og sige, at vi ikke gjorde nok i tide, siger Lasse Bolander.

DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J