Heltidsulykkesforsikring

Denne forsikring tilbydes alle organisationens medlemmer, og den kan tegnes både ved indmeldelse og senere i medlemskabet uden afgivelse af helbredsoplysninger.

Forsikringen er tegnet i AP Pension og dækker:

  • Ved invaliditet er forsikringssummen fastsat til 1.701.000 kr
  • Ved dødsfald som følge af en ulykke er summen 1.133.600 kr.
  • Der udbetales ikke erstatning ved ménskade under 5 pct.
Forsikringen kan ved pensionering videreføres sammen med et passivt medlemskab.
 
Heltidsulykkesforsikringen koster kr. 130,- pr. måned.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J