Gruppelivsforsikring

Forsikringen kan tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger ved indmeldelse i DLO, dog kan forsikringen ikke tegnes hvis du er ansat i skånejob/fleksjob, eller har søgt eller fået bevilliget offentlig førtidspension/ivnaliditetsydelse.
 Forsikringen er tegnet i AP Pension, og i 2023 er der en dødsfaldsum på kr. 565.000 som indeksreguleres hvert år.

Gruppelivsforsikringen koster kr. 200,- pr. måned.
Eventuelt overskud/bonus på ordningen anvendes til administration i DLO samt til at holde prisen på forsikringen på et konkurrencedygtigt niveau.

Præmien til både Heltidsulykkes- og Gruppelivsforsikring opkræves særskilt sammen med kontingent til DLO.

Evt. udbetaling fra forsikringerne er skattefrie.

 
Se orienteringsblad HER
 
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J