DLOs ny direktør

Jens Erik Iversen er DLOs ny direktør

 
En enig hovedbestyrelse har valgt DLOs mangeårige souschef, Jens Erik Iversen, som afløser for Jens Larsen, der i juni fratrådte som direktør i Danmarks Leder Organisation.

Han kender brugsbevægelsen, Coop og DLO bed re end de fleste, så valget faldt naturligt, da DLOs formandskab og hovedbestyrelse kort før sommerferien skulle finde en ny direktør til at stå i spidsen for Danmarks Leder Organisation, DLO.

Ny direktør er Jens Erik Iversen (56). Han har de seneste 15 år været souschef i DLO og afløser Jens Larsen, som fratrådte i juni.

De 2 begyndte næsten samtidig i DLO tilbage i 2007, og Jens Erik Iversen har således været en del af udviklingen af organisationen fra en fagforening for uddelere og butiksfunktionærer i medlemsbutikker til i dag at favne ledere og mellemledere i Dagli'Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly, Irma, fakta og Coop 365discount samt overordnede funktionærer og specialister på Coops servicekontor og distributionscentre.

– Det er en styrke, at butikslederne i Irma og funktionærerne på servicekontoret de senere år er blevet en del af DLO, og vi står som organisation stærkere.

– Men de lavt hængende frugter er plukket. Der er ikke flere ledergrupper, vi kan fusionere med, og dermed løfte medlemstallet hurtigt. I stedet skal vi ud i butikkerne, på distributionscentrene og servicekontoret og udbrede kendskabet til DLO, siger Jens Erik Iversen om en af hovedopgaverne for DLOs nye direktør.

Det foretrukne valg

Nye og flere medlemmer står øverst på den ønskeseddel, som Jens Erik Iversen har brugt sommeren på at skrive til sig selv som ny direktør i DLO.

– Vi skal være mere synlige for medlemmerne og blive bedre til at fortælle, hvad man som medlem får ud af at være en del af DLO. Og vi skal have slået helt fast, at DLO er det foretrukne og naturlige valg af fagforening, når man er leder i Coop og brugsforeningerne, siger Jens Erik Iversen.

Helt lavpraktisk handler det for DLO om indtægter og udgifter.

– Vi har det på samme måde som i butikkerne. Vores omsætning skal løftes, for de faste bidragssatser stiger.

– Vi skal løbende tilpasse vores omkostninger til de indtægter, vi har. Men ligesom i butikkerne kan vi ikke spare os ud af det. Vi er nødt til at øge vores indtægter. Det gør vi ved at få flere medlemmer, siger Jens Erik Iversen.

Unikt branchekendskab

Butikslederen er en vigtig kanal til at fortælle om DLOs og medlemmernes arbejde og hverdag. Men bladet er primært for eksisterende medlemmer.

Ledere, som af den ene eller anden grund ikke er medlem af DLO, skal nås på anden vis. Og på den korte bane forventer Jens Erik Iversen at komme rundt, møde og tale med potentielle medlemmer og høre, hvad deres overvejelser går på.

For DLOs nye direktør kan ikke forestille sig en bedre fagforening at være medlem af end DLO, hvis man er ledende medarbejder i Coop og brugsforeningerne.

Dét budskab vil han gerne sprede.

– Vi har et unikt branchekendskab i DLO, og man finder simpelthen ikke nogen andre, der har et større kendskab til deres job, end vi har, fastslår Jens Erik Iversen.

Hele raden rundt

DLOs direktør er et godt eksempel på, hvordan man kan jobmæssigt kan udvikle sig og samtidig forblive i samme fagforening.

– Jeg havde første arbejdsdag i en Brugs for 41 1/2 år siden, og jeg har været hele vejen rundt i vores medlemsgrupper som BF'er, uddeler og FF'er, siger han og lader tankerne fare tilbage.

Den første arbejdsdag var 2. januar 1981 som servicemedarbejder i Brugsen Gadbjerg, hvor han også startede sin elevtid.

Herefter fulgte skiftende stillinger i butik bl.a. som souschef i Kvickly Nordborg, inden han i 1994 blev ledende it-konsulent i FDB Handel Region Syd, hvor han bl.a. var med til at implementere kasseterminaler og BoKs2 i butikkerne.

Herefter fulgte en tid som uddeler i Dagli'Brugsen Skåstrup på Fyn, inden det administrative ledelsesarbejde atter trak, og Jens Erik Iversen blev afdelingsleder i FDBs lønadministration i Vejen.

Herfra fulgte en kort afstikker som it-konsulent og projektleder i EDB Gruppen, inden Jens Erik Iversen vendte »hjem« til brugsbevægelsen som administrationschef i Kvickly Middelfart.

Det var her i den fynske brugsforening, at Jens Erik Iversen også begyndte at interessere sig for butiksfunktionærernes faglige forhold.

Søndagsbetaling for joblønnede og gode pensionsaftaler til alle var blandt hans kæpheste, og hans engagement førte ham hurtig til posten som næstformand i BF Gruppens Sydkreds, og i maj 2007 overtog han formandsposten i BF Gruppens landsbestyrelse – og gjorde samtidig sit indtog i DLOs hovedbestyrelse.

Et par poster han dog kun bestred i kort tid.

1. oktober 2007 havde Jens Erik Iversen første arbejdsdag som souschef i DLO, og arbejdsstedet har siden været Markvangen i Viby J.

– Så det er ikke bare pral, når vi i DLO siger, at vi kender medlemmernes vilkår. Vi har været der, vi kender vilkårene, vi kender Coop og vi kender brugsbevægelsen, siger Jens Erik Iversen og omfavner med ordet »vi« også afdelingsleder Helle Christensen, som til dagligt er faglig konsulent for Funktionærgruppen på Servicekontoret.

Som souschef i DLO var Jens Erik Iversen faglig konsulent for BF Gruppen, og som direktør tager han nu over som primær konsulent og sparringspartner for Uddelerforeningens og Irma Gruppens medlemmer.

– Men vi kommer til at hjælpe hinanden og arbejde mere på tværs, når det giver mening for medlemmerne, lover Jens Erik Iversen og understreger, at DLO er én fagforening for flere medlemsgrupper.

– Vi skal tale mindre »dem og os« og mere »vi«, understreger han.

Kendt for sin ordenlighed

Direktørskiftet i DLO giver måske et mildt pust, men de store forandringer skal man ikke vente sig.

– Vi fortsætter det gode arbejde, som vi hele tiden har leveret, siger Jens Erik Iversen, der ser ind i et efterår med flere vigtige forhandlinger.

DLO, BA og Coop forhandler netop nu med AP Pension om en ny pensionsaftale for medarbejdere på de fælles overenskomster. Den nuværende udløber til årsskiftet.

– Det er en stor opgave at forhandle en ny pensionsaftale på medlemmernes vegne, for det er vigtigt for os, at de er dækket godt ind, siger Jens Erik Iversen, der også kan se frem til flere møder med BA om en ny overenskomst for A-uddelere. Med om dét forhandlingsbord er også A-uddelere i hhv DLOs og BAs hovedbestyrelser.

Hertil kommer de årlige aftaler om løn- og arbejdsvilkår med Coop, kredsarbejdet i DLO samt naturligvis de daglige sager, hvor medlemmer har brug for sparring og hjælp fra sin fagforening.

– Vi gør en dyd ud af som fagforening at være tæt på medlemmerne. Vi står til rådighed og stiller op, når der er behov for det.

– Dét betyder, at vi kender vores modparter hos arbejdsgiverne ganske godt – og de kender os. Det ser jeg som en fordel, for det allervigtigste for os er at sikre vores medlemmer de bedst mulige vilkår, og at de bliver behandlet ordentligt.

– DLO vil gerne være kendetegnet ved sin ordentlighed, siger Jens Erik Iversen.

Ny souschef

Direktørskiftet i DLO betyder, at fagforeningen skal se sig om efter en ny souschef, der skal være med til at understøtte arbejdet med at hverve nye medlemmer, udbrede kendskabet til DLO og yde faglig rådgivning og bistand til butiksfunktionærerne i BF Gruppen.

– Det bliver ikke en »copy-paste« af mig. Vi arbejder på en profil for en souschef, som kan komplementere mig, så DLO samlet set står stærkere i fremtiden, siger Jens Erik Iversen, der forventer at stillingsopslaget kan ses i Butikslederen nr. 15.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J