Klar strategi skal sikre DLO i fremtiden

Et planlagt formandsskifte på forårets repræsentantskabsmøde placerede Søren Vingum Lindholm i formandsstolen med én vigtig opgave for øje: der skal udarbejdes en strategi, som kan føre DLO styrket ind i fremtiden.
 
Af Malene Folke Sørensen
 
Danmarks Leder Organisations kontorbygning på Markvangen i Viby J er knap til at kende efter en større modernisering og ombygning, som betyder, at kontor-, møde- og personalefaciliteter er i tip-top stand og indrettet med respekt for foreningens fortid med billeder og klenodier fra gamle tider i både butikker og forening.
 
Egentlig er moderniseringen af kontorhuset et meget godt billede på den opgradering, som også fagforeningen DLO står overfor under et nyt formandskab, som blev valgt på repræsentantskabsmødet i april i år.
 
Her blev Søren Vingum Lindholm, foreningsuddeler i Brugsforeningen Toftlund, valgt som formand efter Henrik Werge, uddeler i SuperBrugsen Jelling, som havde siddet på posten i 15 år. Næstformand i DLO er fortsat Jens Friis, direktør i Kvickly Ebeltoft.

Det nye formandskab har sammen med hovedbestyrelsen og ledelsen i DLO én vigtig opgave foran sig: at udarbejde en strategi, som kan føre DLO styrket ind i fremtiden.

Dét kræver, at fundamentet er i orden.

– Det gælder om at få det bedste ud af det vi har. Vi har fået nogle superlækre lokaler, og så er der blevet plads til en ekstra lejlighed, så der nu er flere om at betale husleje. Så forretningen trives også, siger Søren Vingum Lindholm om ombygningen og trækker en lige linje fra huset til kontoret.

For også på medarbejdersiden er der sket store forandringer de senere år i DLO, og i januar forventes medarbejderstaben at være fuldtallig.

– Vi har fået en rigtig god direktør i Jens Erik Iversen, og han er ved at have samlet de rette kompetencer, så vi snart har fået sat det rigtige hold. Nu er det vigtigste, at vi får lagt en klar strategi for DLO, siger formanden.

Behov for at vokse
Strategiprocessen begynder i det nye år, hvor hovedbestyrelsen samles til en fælles strategidag i februar. Her skal de store linjer for fremtiden lægges.

Ifølge formanden står det dog fast, at DLO er til for medlemmerne. Dén kendsgerning rokkes, der ikke ved.

– DLO er til for medlemmerne, og det vigtigste er derfor, at vi har kompetencerne til at hjælpe vores medlemmer og til at hverve nye medlemmer. Der er altid medlemmer, som falder fra. Så vi er nødt til at blive større og finde et ben, hvor vi kan vokse, siger Søren Vingum Lindholm.

2023 har været et hårdt år i Coop med sammenlægning af kæder, butikslukninger og store fyringsrunder på servicekontoret. Det kan også mærkes i DLO, hvor medlemstallet har været under pres.

DLO har derfor brugt ekstraordinær mange kræfter på at hverve nye medlemmer ved siden af de ekstra mange sager ført på vegne af medlemmer.

– René Dige har ydet en kæmpe indsats for at rekruttere nye medlemmer særligt i vest. Dét kommer vi til at arbejde videre med til næste år, hvor en ny medarbejder i øst skal hjælpe til med, at vi også kommer bredt rundt til butikkerne på Sjælland, siger Søren Vingum Lindholm og fortsætter:

– Vi ser ind i et superspændende år.

DLO er til for medlemmerne
Én af de store opgaver i 2024 bliver at gøre DLO mere synlig. Både overfor nuværende, potentielle og nye medlemmer.

Som fagforening for ledere i Coop og brugsforeningernes butikker samt for ledere og medarbejder i særligt betroede stillinger på Coops servicekontor, lagre og datterselskaber har DLO en specialviden om netop arbejdsforhold og -vilkår i Coop. Men ikke alle nye ledere og specialister har en lang fortid i brugsbevægelsen og kender den historiske sammenhæng mellem Coop og DLO endsige det faglige fællesskab, som DLO også bygger på.

Det skal der ændres på i det nye år.

– Når man ser ind i krystalkuglen, så er det vigtigt, at vi får fortalt, hvem vi er, at DLO er der for medlemmerne, når de har brug for os, og at vi har kompetencerne til at hjælpe dem.

– Medlemmerne skal have tillid til, at vi er der for dem, når de har brug for hjælp, understreger Søren Vingum Lindholm.

Tyvstart på forandringer
Mens hovedbestyrelsen til februar sætter det lange lys på i strategiarbejdet, så har de så småt tyvstartet for forandringerne i DLOs tilbud til medlemmerne.

I efteråret besluttede hovedbestyrelsen at udnytte de lukrative vilkår på boligmarkedet til at sælge ud af foreningens traditionelle sommerhuse, som ikke længere havde en standard, som DLO vil byde sine medlemmer.

– Når DLOs medlemmer lejer en feriebolig gennem DLO skal der være nyt og lækkert i huset, og rengøringen skal være i orden. Derfor har vi brug for, at nogen styrer husene i hverdagen, så det ikke er en fra kontoret, der skal køre rundt i landet og passe på ferieboligerne, siger Søren Vingum Lindholm om den nye linje for ferieboliger.

Beslutningen betød, at sommerhusene »Hanen« i Dronningmølle og »Klitten« i Tversted blev sat til salg, og der gik ikke mange uger, inden sommerhusene var solgt. Siden er også sommerhuset »Ristingehus« på Langeland sat til salg, og efter sommerferien næste år bliver det nuværende sommerhus »Hønen« i Henne raget ned og erstattet af et helt nybygget og større sommerhus i Henne.

– I fremtiden vil vi kun have ferieboliger, som medlemmerne har lyst til at være i, og hvem ved. Måske bruger vi nogle af pengene fra salget af de første boliger til at købe et nyt og lækkert sommerhus et andet sted i landet, siger Søren Vingum Lindholm.

Overenskomster og aftaler
Udover at stå til rådighed for medlemmer, der har brug for støtte og rådgivning i forbindelse med fratrædelse, ansættelse, orlov og lignende forhandler DLO overenskomst med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og aftaler om ansættelsesvilkår og Særbestemmelser med Coop på vegne af ledere og betroede medarbejder i butikker og bagland.

I 2024 forventes der både en ny aftale om arbejdsvilkår for Coop-ansatte i butikker og på servicekontoret samt for A-uddelere i brugsforeningerne.

Særligt det sidste – overenskomsten med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening – har vist sig at være spændende men kompleks.

– Vi vil gerne kunne præsentere en mere stringent og forståelig overenskomst, som gør det nemmere for vores medlemmer at beregne egen løn. Og gerne med en andel af fast løn, som banken kan være tryg ved, hvis man gerne vil købe hus eller noget, siger Søren Vingum Lindholm.

Men opgaven er langt fra enkel, og forhandlingerne fortsætter i det nye år.

Ro til at snakke salgsglæde
Mens der er opgaver nok at se til i udviklingen af DLO til gavn for medlemmernes arbejdsvilkår og hverdag, så, har Søren Vingum Lindholm også et vågent øje, at Coop hele tiden sørger for, at det bliver mere enkelt og smartere for lederne i Coop og brugsforeningerne at drive forretning.

– 2023 har været et hårdt år for uddelere, varehuschefer og butiksledere i det hele taget. Vi har manglet tal og nogle gange måtte drive forretning i blinde. I to måneder kunne A-uddelere ikke se vores likviditet. Nu håber jeg, at vi med det nye SAP fuldt udrullet kommer godt i gang til næste år. Det må været et minimum, synes Søren Vingum Lindholm, der også forventer, at de fælles bidrag falder med implementeringen af Coop One.

– Jeg tror, vi ser ind i en ny normal, hvor avancerne bliver mindre. Derfor er det endnu mere vigtigt end nogensinde, at vi får nedsat det samlede koncernbidrag.

– Og så har vi brug for ro til at snakke salg, gejst og salgsglæde, lyder nytårsønsket fra DLOs formand.
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J